Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

Conference, Congress, Symposium

D1. Borman H., Keçik, A. “Üst Ekstremite Yanıklarındaki Deneyimlerimiz″ V. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, 189-191, Denizli, 1996.

D2. Şafak, T., Borman, H., Başaran, İ., Kostakoğlu, N., Keçik, A. “Serbest Flep ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Deneyimimiz. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 104, Girne / K.K.T.C, 1995 (Sözel Sunu).

D3. Şafak, T., Borman, H., Başaran, İ., Özcan, G., Kostakoğlu, N., Aksoy, M., Keçik, A. “Baş ve Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Kullanımı″, XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 122, Girne / K.K.T.C, 1995 (Sözel Sunu).

D4. Kostakoğlu, N., Borman, H., Keçik, A. “Önkolda Median Sinirin Ulnar Sinire Uç-Yan Koaptasyonu Sonrası Elde Motor ve Duysal Reinnervasyon″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 92, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D5. Borman, H., Özkan, Ö., Kostakoğlu, N., Şafak, T., Keçik, A. “El ve El Bileği Yaralanmalarına Yaklaşım - Klinik Deneyimlerimiz″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 99, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D6.  Mavili, E., Özgür, F., Borman, H. “Androjenik Saç Dökülmesinde Mini ve Mikro Saçlı Deri Greftlerinin Kullanımı″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 55, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D7.  Borman, H., Kostakoğlu, N., Keçik, A. “Üst Eksremitede Kombine Periferik Sinir Bası Sendromları″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 90, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D8. Borman, H., Özgür, F., Kayıkçıoğlu, A. “Medikal Dermografi Uygulamalarımız″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 45, Bursa, 1996 (Poster Sunu).

D9. Kostakoğlu, N., Borman, H., Keçik, A. “Avuç İçinde Aberran Yüzeyel Fleksör Kas - Olgu Sunumu″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 75, Bursa, 1996 (Poster Sunu).

D10.  Özcan, G., Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H. “Fonksiyonel Penis Konstrüksiyonu″, II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 10, İstanbul, 1997 (Sözel Sunu).

D11. Borman, H., Maral, T., Akınbingöl, G. “İndirek Antropometrik Ölçüm Yöntemiyle Nazoplasti Öncesi ve Sonrası Burun Açı Değişimlerinin Kıyaslanması″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 112, İstanbul, 21-24 Nisan, 1998 (Poster Sunu).

D12.  Maral, T., Dal, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Özcan, G. “Nazoplasti, Nazoseptoplasti ve Septoplasti Sonrası Havayolunun Anterior Rinomanometreyle Değerlendirilmesi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 107, İstanbul, 1998 (Sözel Sunu).

D13. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G. “Vücut Kontur Cerrahisinde Kombine Liposuction ve Eksizyonel Lifting Tekniklerinin Kullanımı″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 107, İstanbul, 1998 (Sözel Sunu).

D14. Borman, H., Özgür, F., Gürsu, G. “Türk Toplumunda Burun Yapısının Analizi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 115, İstanbul, 1998 (Poster Sunu).

D15. Borman, H., Maral, T. “Kaz Ayağı Çizgilerinin Giderilmesinde Yeni Bir Modifikasyon″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 115, İstanbul, 1998 (Poster Sunu).

D16. Peşkircioğlu, L., Tekin, M.İ., Maral, T., Borman, H., Özkardeş, H., Özcan, G.  “Female-To-Male Transseksüellerde Yapılan Penis Konstrüksiyonlarının Üretral Komplikasyonları″, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 168, Antalya, 1998 (Poster Sunu).

D17. Borman, H., Maral, T. “Malign Melanom Eksizyonu Sonrası Oluşan Geniş Periorbital Doku Defektinin Rekonstrüksiyonu″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 21, Kartalkaya / Bolu, 1999, (Poster Sunu).

D18. Borman, H., Maral, T. “Periorbital Kırışıklıkların Orbikularis Okuli Kas Repozisyonu ile Düzeltilmesi″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 21, Kartalkaya / Bolu, 1999, (Poster Sunu).

D19. Akınbingöl, G., Bahar, T., Borman, H., Maral, T., Özcan, G. “Serbest Flep Transferi Uygulamalarımız″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 64, Kuşadası, 1999 (Poster Sunu). 

D20. Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H. “Aşırı Deforme Yanık Yüzün Çoklu Flep Transferi ile Rekonstrüksiyonu″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 64, Kuşadası, 1999 (Poster Sunu). 

D21. Borman, H., Maral, T., Özcan, G. “Periorbital Bölgenin Rekonstrüksiyonu″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 11, Kartalkaya / Bolu, 1999 (Sözel Sunu).

D22. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Bahar, T. “Vücut Kontur Cerrahisinde Yüksek Volüm Liposuction ve Eksizyonel Yöntemlerin Kombine Kullanımı″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Kuşadası, 1999 (Sözel Sunu). 

D23.  Maral, T., Borman, H. “Abdominoplasti Ameliyatında Meme Protezi Konulması″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Kuşadası, 1999 (Sözel Sunu). 

D24. Maral, T., Borman, H. “Majör Üst Ekstremite Replantasyonları: Olgu Sunumu″, Majör Ekstremite Replantasyonu sorunları Sempozyumu, İstanbul, 1999 (Sözel Sunu). 

D25. Borman, H., Maral, T. “'Tumescent Liposuction' Yöntemi ile İlgili Deneyimlerimiz″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 27, Bodrum, 2000 (Sözel Sunu).   

D26. Maral T., Borman H. “Abdominoplasti İnsizyonu Kullanılarak Meme Protezi Yerleştirilmesi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 26, Bodrum, 2000 (Sözel Sunu).

     

D27. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B. “Yanık Alanında Hazırlanan Ada Fleplerinin Rekonstrüksiyon Amacıyla Kullanılabilirliği″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 43-44, İzmir, 2000, (Sözel Sunu).

D28. Borman, H., Maral, T. “Orbikularis Okuli Muskulokutan Flebi ile Periorbital Bölge Rekonstrüksiyonu″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 60, İzmir, 2000 (Sözel Sunu).

D29. Özerdem, Ö., Şen, O., Anlatıcı, R., Erdoğan, B., Aydın, V., Borman, H. “Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-Osteal Flep Kullanımı″, XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, 21,   İstanbul, 2001 (Sözel Sunu).

D30. Maral T, Borman H, Özerdem Ö, Anlatıcı R. “Meme Redüksiyonunda Vertikal Mammoplasti Uygulamalarımız.″ XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2001, İstanbul (Sözel Sunu).

D31. Maral, T., Aygün, C., Borman, H. “Sigmoid Segment Transpozisyonu ile Vajen Konstrüksiyonu″, XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 67, İstanbul, 2001 (Sözel Sunu).

D32. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 66, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D33. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 30, Bodrum, 2000  (Poster Sunu).

D34. Borman, H., Maral, T. “Abdominoplasti Sonrası Erken Dönemde Hamilelik″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 65, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D35. Borman, H., Maral, T. “Abdominoplasti Sonrası Erken Dönemde Hamilelik″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 31, Bodrum, 2000  (Poster Sunu).

D36. Borman, H., Güleç, T., Bilezikçi, B., Maral, T. “Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Elastozis Perforans Serpiginoza″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 65, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D37. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Arıkan, Ü. “Oral Fokal Musinozis Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi″, XXIV. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 55, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D38. Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal, N. “Üst Dudakta Dermatofibrosarkoma Protuberans″, XXIV. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 55, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D39. Maral, T., Borman, H., Demirörs, H. “Ardışık Serbest Flep Transferiyle Majör Yaralanmış Üst Ekstremitenin Kurtarılması″, XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 84, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D40. Borman, H., Boyvat, F., Maral, T., Akınbingöl, G. “Drenaj ve Povidon-iyodin Solüsyonu Uygulaması ile Seroma Tedavisi: Olgu Sunumu”,  XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 94, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D41. Bahar, T., Borman, H., Bilezikçi, B., Maral, T. “Sıçanlarda Parsiyel Kalınlıkta Modifiye Yanık Modeli”,  XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 94, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D42. Borman, H., Maral, T. “Sakral Bası Yaralarının Gluteal Fasiyokutan rotasyon-İlerletme Flebi ve V-Y Kapama Desteğiyle Onarımı”,  XXV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20, Samsun, 2003 (Sözel Sunu).

D43. Borman, H., Maral, T. “Periorbital Bölgenin Unipediküllü Üst Gözkapağı Flebi ile Rekonstrüksiyonu”,  XXV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 16, Samsun, 2003 (Sözel Sunu).

D44. Bahar, T, Borman, H, Bilezikçi, B, Maral, T. “Sol kolda ekrin spiradenokarsinom: Olgu Sunumu″, XXVI. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Ankara (Poster Sunu).

D45. Maral, T., Borman, H., Bahar, T., Seyhan, T. “İri ve Ptotik Memelerde Vertikal Mammoplasti Uygulamasında Modifikasyonlar ve Sonuçlar”, XXVII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 57, 14-17 Eylül 2005, Konya (Sözel Sunu).

D46. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti”,  Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 19, İstanbul, 2005 (Poster Sunu).

D47. Özkan,A., Borman, HParry Romberg Hastalığında Nadir bir Tutulum: Lokalize Nazolabial Fold ve Oral Komissür”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 167, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D48.  Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Çağlar, İ., Bal, N. Mandibulada Agresif Juvenil Ossifying Fibrom”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 168, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D49. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, H. Parmakta Damar Sinir Paketini Tutan Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 211, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D50. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ. Ampute Kulağın Saklanmış Ampute Kulak Kartilajı ve Yüzeyel Temporal Faysa Flebi ile Geç Dönem Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 216, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D51. Ertaş, N., Çağlar, İ., Borman, H.Konjenital Asimetrik Ağlayan Yüz: Olgu Sunumu ”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 219, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D52. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, HCiltaltı Tümöral Kitleyi Taklit Edebilen Enfeksiyöz Hastalık: Atipik Kutanöz Leishmaniasis”, XXVIII.Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 223, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D53. Ertaş, N., Seyhan, T., Deniz, M., Çağlar, İ., Borman, H.Gluteal Arter Tabanlı Perforatör Flepler ile Sakral Bası Yaralarında Deneyimlerimiz ”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 244, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D54. Özkan,A., Borman, HReverse Anguler Arter Pediküllü Nazolabial Ada Flebi ile Alt Gözkapağı Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 253, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D55. Ertaş, N., Borman, H., Seyhan, T. Yanık Sonrası Oluşan Kontraktür BandlarınınSınıflaması ve Tedavi Seçenekleri”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 259, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D56. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Çağlar, İ. Nekrotizan Göğüs Ön Duvar ve Boyun Enfeksiyonu ile Birlikte Parafarengeal Abse”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 295, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D57. Özkan,A., İstanbulluoğlu, O., Kıyıcı, H., Borman, H. Derinin Yassı Hücreli Karsinomunun Nadir Bir Nedeni: Mesaneden Metastaz”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 300, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D58. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, H. Sağlıklı İnsanda Nadir Bir Tutulum: Plantar Kaposi Sarkomu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 304, 20-23 Eylül Ankara, 2006, (Poster Sunu).

D59. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ., Deniz, M. Kronik Yaralara Yaklaşım Prensiplerimiz ve Yeni Yara Bakım Ürünleri ile Deneyimlerimiz”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S140, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D60. Borman, H., Maral, T., Seyhan, T., Ertaş, N. Karşılıklı Orbikülaris Okuli Kas Fleplerinin Kullanıldığı Blefaroptozis Onarım Yöntemi”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S144, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D61. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ., Deniz, M. Yanık Sonrası Gelişen Geniş ve Çizgisel Kontraktürlerin Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme Flepleri ile Tedavisi”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S74, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D62. Borman, H., Deniz, M., Maral, T., Ertaş, N. Direkt Akımlı Homodigital Nörovaskuler Ada Flebi ile Parmak Ucu Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S38, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D63. Ertaş, N.,  Deniz, M., Borman, H., Haberal, M. Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme ve Z-plasti ile Elde Edilen Uzatmaların Karşılaştırılması: Rat Kasık Derisinde Deneysel Çalışma”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S140, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D64. Borman, H., Ertaş, N.,  Seyhan, T., Bahar, T. Karşılıklı Orbikülaris Okuli Kas Fleplerinin Kullanıldığı Blefaroptozis Onarım Yöntemi”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 18, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D65. Seyhan, T., Ertaş, N.,  Borman, H“Gluteal Bası Yaralarında İlk Tedavi Seçeneği Olarak Perforatör Bazlı Flepler”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 49, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D66. Ulusal, B., Tufan, H., Karagözlü, S., Arıkan, S., Ulusal, A., Lakadamyalı, H., Borman, H. “Cupressus Sempervirens Su Ekstresiyle Önkoşullandırma İskemik Cilt Fleplerinde Sağkalımı Artırır”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 60, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D67. Borman, H., Deniz, M., Ertaş, N., Bahar, T. “Direkt Akımlı Homodijital Nörovasküler Ada Flebi ile Parmak Ucu Rekonstrüksiyonu”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 84, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D68. Borman, H., Deniz, M., Ertaş, N., Bahar, T. “Radiks Nazi Ada Flebi: Orta Yüz Bölgesi için Yeni Bir Flep”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 17, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D69. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Varis Çorabına Bağlı Bacakta Yaygın Cilt Nekrozu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 134, Eskişehir,2007 (Poster Sunu).

D70. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Femoral Arter Trombozu Sonrası Ayak Dorsalinde İzole Doku Nekrozu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 134, Eskişehir,2007 (Poster Sunu).

D71. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Konjenital Helikal Kıvrım Yokluğu ve Helikal Kıvrım Oluşturulmasında Yeni Bir Teknik’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 148, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D72. Özkan, A., Kıyıcı, H., Borman, H. ‘‘Kaposi Sarkomun Nadir Tutulumu; Sağlıklı İnsanda Ayakta Yerleşim: İki Olgu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 237, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D73. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Eksternal Nazal Splintin Septal Splint Olarak Kullanılması’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 238, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D74. Seyhan, T., Borman, H.“ Periorbital Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Yeni bir Flep: Radiks Nasi Ada Flebi”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 16, Gaziantep, 2008 (Sözel Sunu).

D75. Seyhan, T., Borman, H., Cağlar, B. “Okuyan Adam Flebinin Malar ve İnfraorbital Defekt Rekonstrüksiyonunda Kullanımı”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 20, Gaziantep, 2008 (Sözel Sunu).

D76. Borman, H. “Pitoz Cerrahisinde Yenilikler; İleri Derecedeki Ptozis Olgularında Orbikülaris Okuli Kas Flebi Kullanımı”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 7, Gaziantep, 2008 (Panelist)

D76. Seyhan, T., Deniz, M., Borman, H., Ulusal, BG., Çağlar, B. “ Rat Kranial Bazlı Epigastrik Perforatör Flep Modelinde İki Farklı Geciktirme Yönteminin Karşılaştırılması”, XXX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 283, Antalya, 2008 (Sözel Sunu).

D77. Seyhan, T., Borman, H“Pediküllü Derin İnferior Epigastrik Ada Flebinin Alt Abdominal Defektlerde ve Genital Rekonstrüktif Cerrahide Kullanımı”, XXX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 113, Antalya, 2008 (Sözel Sunu).

D78. Uysal, A.Ç., Esmer, A.F., Uz, A. Tekdemir, İ., Borman, H. “Yüz Bölgesinin Arteryel Perforanlarının İncelenmesi ve Klinik Önemi” 32. Ulusal TPRECD Kongresi, S34, Trabzon, 2010 (Sözel Sunu).

D79. Ataman, M., Uysal, A., Ertaş, N., Borman, H. “Sakral Bası Yaralarının Gluteal Fasiyokutan Rotasyon İlerletme Flebi ve V-Y Kapama Desteği ile Onarımı” 32. Ulusal TPRECD Kongresi, S64, Trabzon, 2010 (Sözel Sunu).

D80. Ataman G., Ertaş N.M., Luay O., Uysal Ç. Borman H. Kalvarial Komponentli skalp defektlerinin rekonstrüksiyonu. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D81. Ataman G., Uysal Ç., Ertaş N.M., Borman H. Sakral bası yaralarının gluteal fasyokutan rotasyon-ilerletme flebi ve V-Y kapama desteğiyle onarımı. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D82. Uysal Ç.,  Ataman G., Luay O., Ertaş N.M., Borman H. Perforatör bazlı propellar flepler: preoperatif doppler USG gerekli mi? 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D83. Ertaş N.M., Borman H., Haberal M. Enoxaparin random paternli flep yaşayabilirliğine katkıda bulunmaz: rat dorsl deri flebi ile deneysel çalışma. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D84. Ataman G., Uysal Ç., Ertaş N.M., Yağmurdur M.C., Borman H. Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu: eş zamanlı mı? Geç dönem mi? İmplant mı? Otojen doku mu? 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D86. Coşkun, E., Çöloğlu, H., Abbas, O.L., Uysal, A.Ç., Borman, H. “Oftalmoakromelik Sendromlu Türk İnfant: Waardenburg Sendromu”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, PP, Çeşme, 2011 (Poster Sunu).

D87. Abbas, O.L., Çöloğlu, H., Coşkun, E., Uysal, A.Ç., Borman, H. “Pelerinli Adam: Nörofibromatozis Tip 1”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, PP-182, Çeşme, 2011 (Poster Sunu).

D88. Özkan, B., Luay, O., Coşkun, E., Uysal, Ç., Ertaş, N.M., Borman, H. “Çocukluk Çağı El Yanığında Yetersiz Fizik Tedavinin Sonuçları: Olgu Sunumu”,  I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-36, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D89. Luay, O., Özkan, B., Borman, H., Ertaş, N.M., Uysal, Ç. “Çocukluk Çağı Yüz Yanıklarında Deri Grefti ile Rekonstrüksiyon”,  I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-54, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D90. Uysal, Ç., Özkan, B., Luay, O., Ataman, M.G., Ertaş, N.M., Borman, H. “Yanık Rekonstrüksiyonunda Perforatör Pediküllü Propeller Flep Deneyimlerimiz”,  I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-24, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D91. Ertaş, N., Luay, O., Özkan, B., Borman, H. “Kronik Böbrek Yetmezlikli ve Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Yapılan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Komplikasyon Riskinin Değerlendirilmesi”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-098, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D92. Ertaş, N., Borman, H. “Yanık Sonrası Gelişen Geniş ve Çizgisel Kontraktürlerin Tedavisinde Alternatif Tedavi Tekniği Olarak Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme Flepleri”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-102, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D93. Abbas, O.L., Ataman, M.G., Uysal, A.Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M., Borman, H. “Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde 16 Yıllık Deneyimimiz”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-165, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D94. Çöloğlu, H., Coşkun, E., Uysal, A.Ç., Ataman, M.G., Borman, H. “Anterior Superfisial Temporal Arter Ada Flebi ile Bukkal Mukoza Kontraktür Onarımı”,  33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D95. Ataman, M.G., Ertaş, N.M., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Adipoz kökenli kök hücre nakli ile transvers rektus abdominis kas deri flebi yaşayabilirliğinin araştırılması: Deneysel Çalışma ”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-0507, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D96. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Coşkun, E., Borman, H. “Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Bilateral Propellar Perforatör Flepler ile Onarımı”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-046, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D97. Ataman, M.G, Borman, H., Yağmurdur, M.C., Ertaş, N.M., Uysal, Ç., Özkan, B. “Mastektomi Sonrası Eş Zamanli Meme Implantı ile Rekonstrüksiyonun Diğer Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri ile Karşılaştırılması: Klinik Deneyimlerimiz.”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-052, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D98. Çöloğlu, H., Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Sindaktili Açılması için Alternatif Bir Çizim Tekniği: Standarizasyon Çalışması.”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-067, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D99. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Perforatör Propeller Flepler ile Konvansiyonel Fleplerin Karşılaştırılması”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-142, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D100. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Aschilles Tendon Ekspozisyonu İçeren Ayak bileği Defektlerinde Perforatör Propeller Flepler ile Onarım.”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0475, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D101. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Küpe Deliği Deformitesi Onarımında Perforatör Propeller Flep”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0473, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D102. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Ektropiyon Tedavisinde Super Thin Perforatör Propeller Flepler”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0474, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D103. Coşkun, E., Özkan, B., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Borman, H. “İşaretli Lenf Nodu Biyopsisi ile Konvansiyonel Lenf Nodu Biyopsisi Operasyonlarının Karşılaştırılması”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0499, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D104. Özkan, B., Çağlar, B., Ertaş, N.M., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Lokal Hipoterminin Random Kalıplı Deri Fleplerinde Flep Canlılığı ve Kan VEGF Seviyesi Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0501, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D105. Coşkun, E., Ertaş, N., Özkan, B., Ataman, M.G., Uysal, Ç., Borman, H. “Sağlıklı bir kişide fasiyal dermis ve subkutan dokuda oksalat kristalleri: Vaka Sunumu”,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0503, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D106. Özkan, B., Coşkun, E., Ataman, M.G., Ertaş, N., Uysal, Ç., Borman, H. “Kurban Bayramı Hastalığı: Orf“,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0470, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D107. Çöloğlu, B., Özkan, B., Coşkun, E., Ertaş, N., Uysal, Ç., Borman, H. “Ekstansör Digitorum Komminis Tendonunun İntratendinöz Ganglionu “,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0658, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D108. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Liposuction Uygulamalarında Y-Konnektör“,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0500, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D109. Özkan, B., Çöloğlu, H., Abbas, O., Uysal, Ç., Borman, H. “İhmal Edilmiş Kutanöz Leiomyosarkom: Olgu Sunumu“,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0498, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D110. Uysal, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Borman, H. “Kepçe Kulak Onarımında Oluşabilecek Telefon Deformitesinin Engellenmesi için Alternatif bir Yöntem: Asimetrik z-plasti“,  34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0494, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D111. Çöloğlu, H., Özkan, B., Çöloğlu, Ö., Yalçınkaya, C., Uysal, Ç., Borman, H. “Ciddi Psödoamniotik Band Sendromlu İnfantta Ekstremite Kurtarıcı Cerrahi: Olgu Sunumu”  35. Ulusal TPRECD Kongresi, PS 5, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D112. Özkan, B., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Amputasyon Endikasyonu Konulmuş Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Epidermal Growth Faktör Uygulanması”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 18, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D113. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Borman, H., Çağcı, C., Canpolat, E. “Tonsiller Leiomyosarkom: Olgu Sunumu”  35. Ulusal TPRECD Kongresi, PS 5, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D114. Ertaş, N.M.., Coşkun, E., Özkan, B., Eyüboğlu, A., H., Borman, H. “Monozigotik İkizlerde Displastik Nevüs Sendromu”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 158, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D115. Özkan, B., Çöloğlu, H., Uysal, Ç., Ertaş, N.M.., H., Borman, H. “Basit ve Kullanışlı Bir Yarık Damak Eğitim Modeli”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 197, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D116. Uysal, Ç., Özkan, B., Coşkun, E., Eyüboğlu, A., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Üst Ekstremite Skar Tedavisinde Çoklu Doku Genişletici Uygulamaları”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 232, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D117. Özkan, B., Coşkun, E., Ertaş, N.M.., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Borman, H. “Echinoidea(Deniz Kestanesi) Yaralanmasına Pratik Bir Yaklaşım:Olgu

Sunumu”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 270, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D118. Uysal, Ç., Özkan, B., Eyüboğlu, A., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Lateral Abdominal ve Lumbar Defekti İçeren Kronik Yaralarda Eksternal

ve İnternal Oblik Kas Flep Uygulamaları”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 362, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D119. Özkan, B., Coşkun, E., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Ertaş, N.M.., H., Borman, H. “Hemolitik Üremik Sendromlu 2 Pediatrik Hastada Kalsiyum Ekstravazasyonuna Sekonder Cilt Nekrozu: Olgu Sunumu”  35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 428, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D120. Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “Anal Darlığa Neden Olan Yanık Kontraktürlerinin Rahatlatılması: Flep ve Greftlerin Kombine Kullanımı ile Rekonstrüksiyon”,  2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-26, Antalya, 2013 (Poster Sunu).

D121. Uysal, Ç., Özkan, B., Coşkun, E., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “Yanığa Bağlı Kol ve Önkol Bölgesindeki Geniş Skarlarda Çoklu Doku Genişleticilerinin Kullanımı”,  2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-23, Antalya, 2013 (Sözel Sunu).

D122. Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “El Yanıklarında Super-thin Karın Flebi Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz”,  2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-26, Antalya, 2013 (Sözel Sunu).

D123. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Şener, M., Borman, H. “Kranio-fasiyal bölgede kemiğe invaze non-melanositik deri malignensilerin tedavisi”  35. Ulusal TPRECD Kongresi, S 113, İstanbul, 2013 (Sözel Sunu).

D124. Özkan, B., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Tedavi Protokolümüz”  35. Ulusal TPRECD Kongresi, S 118, İstanbul, 2013 (Sözel Sunu).

Invited Speaker in International Meetings

 1. 1. Borman, H.  “Liposuction”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği I. Ulusal Kongresi , Lefkoşa, 19-22 Haziran 2003 (Panelist).
 2. 2. Borman, H.  “Deformiteye Yönelik Nazoplasti Stratejisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi , Girne, 22-26 Haziran 2005 (Panelist). 
 3. 3. Borman, H.  “Blefaroptozis”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Ulusal Kongresi , Girne, 7-11 Temmuz 2007 (Panelist).
 4. 4. Borman, H.  “Lefort Kırıkları”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi , Girne, Temmuz 2009 (Panelist).
 5. 5. Borman, H. ‘A Modified Blepharoptosis Correction Technique Using Double Breasted Orbicularis Oculi Muscle Flaps’. The 2nd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 20,  Seoul/Korea, 2010 (Panelist).
 6. Borman, H. ‘Modifiable Multiplanar Face-lift through Limited Incision. The 2nd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 24,  Seoul/Korea, 2010 (Panelist).
 7. Borman, H. ‘Blepharoptosis Correction Technique Using Overlapping Orbicularis Oculi Muscle Flaps’. International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 62,  Bangkok/Thailand, 2011 (Panelist).
 8. Borman, H. ‘Multiplanar Facelift’. International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 105,  Bangkok/Thailand, 2011 (Panelist).
 9. Borman, H. ‘Multiplanar Face-lift. Symposium on Recent Advances and New Concepts in Plastic Surgery & Fat Grafting Course, Limasol/Cyprus, 2011 (Panelist).
 10. Borman, H. ‘Our Surgical Strategy in Breast Reduction’. Symposium on Recent Advances and New Concepts in Plastic Surgery & Fat Grafting Course, Limasol/Cyprus, 2011 (Panelist).
 11. Borman, H. ‘Breast Reduction in Women: Aesthetic and Health Benefits’. The 2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy, 15,  Dubai/U.A.E, 2010 (Konferans).
 12. Borman, H. The Role of Fat Grafting in Facial Rejuvenation, 11th IQUAM Congress and Consensus Conference, Budapest/Hungary, 2014 (Davetli Konuşmacı)
 13. Borman, H. Breast Reconstruction Using Implants, 11th IQUAM Congress and Consensus Conference, Budapest/Hungary, 2014 (Davetli Konuşmacı)

Invited Speaker in National Meetings

 1. Borman, H. “‘Liposuction’ ve Vücut Kontur Ameliyatları”, Halk Sağlığı Vakfı Fuarı, Ankara, 19 Mart 1999. (Konferans)
 2. Borman, H. “Bası Yarası ve Tedavisi”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D. Seminerleri, Ankara, 2000. (Seminer)
 3. Borman, H. “Küçük Cerrahi Girişimler”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji A.D. Seminerleri, Ankara, 2000. (Seminer)
 4. Borman, H. “Periokuler Bölge Rekonstrüksiyonu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 17 Ocak 2001. (Seminer)
 5. Toyganözü, H.C., Karakuşu, M., Uçar, N.N., Birkeser, E., Borman, H. “Malign Deri Tümörleri ”, VII. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu Sunumları, Ankara, 13-14 Mayıs 2005. (Panelist)
 6. Borman, H. “İleri Derecedeki Blefaroptoziste Tedavi Modaliteleri”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 7 Aralık 2005. (Seminer)
 7. M. Özyurt, A Uslu, C. Yıldırım, M. İslam. Danışman: Borman, H. “Doku Ekspansiyonu Güvenilirliğini Artırmak Amacıyla Silikon Yaprak Kullanımı”, X. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu Sunumları, Ankara, 13, 2008. (Panelist)
 8. Borman, H. “İleri Derecede Ptozis Olgularında Orbikularis Okuli Kas Flebi Kullanımı”, Okuloplastik Cerrahi Toplantısı, 2008, Gaziantep (Panelist).
 9. Borman, H. “Orta Yüz Gençleştirme”, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 2009 Kış Toplantısı, İstanbul, 26-27 Aralık 2009. (Panelist)
 10. Borman, H. “Orta Yüz Gençleştirme”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 24 Mart 2010. (Seminer)
 11. Borman, H. Yüz Germe Paneli “Orta Yüz Germe İşlemleri”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bolu/Kartalkaya, 15 Mart, 2010. (Panelist)

   

 12. Borman, H. ‘Proflaktik Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon’, Ankara Bölge Toplantısı, GATA, 8 Aralık, 2010 (Panelist).
 13. Borman, H. “Yanık Rekonstrüksiyonu”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 2011 (Seminer).
 14. Borman, H. “Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB A.D. Seminerleri, Ankara, 2011 (Seminer).
 15. Borman, H. “Açık ve Kapalı Rinoplastide Tip Projeksiyonu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2011 (Panelist).
 16. Borman, H. “Abdominal Skarlı Olgularda Abdominoplasti”, TPRECD Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa, 2011 (Panelist).
 17. Borman, H. “Otolog Yağ Enjeksiyonu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2011 (Panelist).
 18. Borman, H. “Skar ve Kontraktür: Önlenmesi, Tedavisi, Rehabilitasyonu”, 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, 2011 (Konferans).
 19. Borman, H. “Açık Rinoplasti”, TPRECD V. Rinoplasti Kursu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2012 (Panelist).
 20. Borman, H. “Periorbital Yüz Gençleştirme için Orta Yüz”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bolu, Kartalkaya, 2012 (Panelist).
 21. Borman, H. “Skar Yönetimi ve Tedavisi”, 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, 2013 (Panelist).
 22. Borman, H. “Yüz Germe”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2013 (Panelist).
 23. Borman. “Mandibuler Hat ve Boyun Geçişi Estetiği”, 18. EPCD Ulusal Kongresi, İstanbul, 2014 (Panelist).
 24. Borman, H. “Meme Redüksiyonunda Ters T İnsizyondan Kaçınma”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bursa, Uludağ, 2014 (Panelist).
 25. Borman, H. “İmplant ile Meme Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım”, TPRECD XXXV. Ulusal Kurultay, İstanbul, 2014 (Panelist).

İlgili Makaleler

You can be the first to be informed of the latest news, announcements and updates by registering to the e-bulletin ...