Meme estetiği memelerin ideal görünümde olmadığı durumlarda başvurulan ve birçok girişimi içeren işlemler dizisidir. Memeler vücuda oranla farklı boyutlarda olabilirler. Bu durumda vücuda uyumlu boyutların elde edilebilmesi amacıyla ameliyatlar yapılmaktadır. Memeler büyükse meme küçültme cerrahisi, memeler küçükse meme tiği memenin birine büyütme diğerine ise küçültme yapılarak boyutlar vücuda uyumlu bir hale getirilmektedir.

Ameliyat planlaması meme büyütme ve meme küçültme için farklı yapılmaktadır. Meme büyütmede öncelikle memenin ne kadar büyütüleceği planlanmalıdır. Bu planlama esnasında değişik boyutlardaki silikon belirleyiceler kullanılarak hastanın istediği boyutlar saptanmaktadır. Bu boyutlar bilgisayar ortamında da teyit edilerek nasıl bir büyütme düşüneceğimiz planlanmaktadır. Meme küçültmede de ne kadar küçülteceğimiz kişinin istekleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna uygun çizimler yapılarak bir planlama yapılmaktadır. Meme başı ve çevresi ideal konuma taşınarak arzu edilen boyutlarda meme şekillendirme ön planlaması yapılmaktadır.

Meme estetiğinin çok fazla çeşidi vardır. Bu yöntemlerden bazıları emzirme fonksiyonu açısından sorunlar yaratabilmektedir. Bizim kullandığımız ve tercih etiğimiz yöntemler meme kanallarının korunduğu ve emzirme dönemine olumsuz etki etmeyen yöntemlerdir. Meme büyütmede silikon implantlar meme dokusunun arkasına yerleştirilmektedir. Meme küçültmede de meme başı ile meme dokusu arasındaki bağlantıyı koruyoruz. Böylelikle meme dokusunda üretilen sütün kanallar vasıtasıyla dışarıya çıkmasında mekanik bir engel oluşmamaktadır.

Meme estetiğinde izler ameliyat esnasında bir çizgi şeklinde kalacak tarzda bitirilmektedir. Genellikle ilk başta pembe renkte olup, 1-2 ay içerisinde bu izler giderek silikleşir ve belirsiz bir hale dönüşür. Yara iyileşmesi teorik olarak 1-1.5 yıl devam ettiği için kişinin genetik ve bireysel yara iyileşmesi bu konuda rol oynar. İzler için bazı kremler veya jeller kullanarak daha erken iyileşme sağlanabilmektedir.

Meme estetiği sonrası işe dönme zamanı kişiden kişiye ve ağrı eşiğine göre değişmekle birlikte kullanılan ameliyat yöntemi de rol oynamaktadır. Meme dikleştirme ve küçültme işlemleri meme dokusu ve deri ile ilgili cerrahi işlemler olması nedeniyle daha kısa sürede kişi kendini iyi hissedebilmektedir. Meme büyütmede biraz gerginlik ve bası olacağı için kişi kendini ilk birkaç gün rahatsız hissedebilir.

Meme estetiği öncesi aspirin veya diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Bitkisel çaylar ve bazı vitaminler de kanamayı artırıcı etki gösterebilirler. Bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Yara iyileşmesini geciktiren steroid içeren ilaçlar da yine kullanılmaması gereken ilaçlar arasındadır. Allerjik reaksiyona neden olabilecek ilaçlar ve anestezi ilaçları ile ters etki gösterecek ilaçların alımını da durdurmamız gerekir.

Meme kanseri sonrasında kanser ile ilgili tüm cerrahi ve medikal tedaviler tamamlandıktan sonra meme değerlendirilmektedir. Yapılan mastektomi şekline göre farklı deformasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu deformasyonlar yine mevcut yöntemlerden birisi seçilerek düzeltilmektedir. Bu işlemler hastanın kanser evresi ve yayılma durumuna göre değişmektedir. Süre de buna göre belirlenmektedir. Kanser cerrahı ve estetik cerrahın birlikte karar vercekleri bir süreç olarak işlemektedir.

Sosyal Medya