Meme estetiğinin çok fazla çeşidi vardır. Bu yöntemlerden bazıları emzirme fonksiyonu açısından sorunlar yaratabilmektedir. Bizim kullandığımız ve tercih etiğimiz yöntemler meme kanallarının korunduğu ve emzirme dönemine olumsuz etki etmeyen yöntemlerdir. Meme büyütmede silikon implantlar meme dokusunun arkasına yerleştirilmektedir. Meme küçültmede de meme başı ile meme dokusu arasındaki bağlantıyı koruyoruz. Böylelikle meme dokusunda üretilen sütün kanallar vasıtasıyla dışarıya çıkmasında mekanik bir engel oluşmamaktadır.