Meme Küçültmede Riskler

Meme asimetrileri, kan birikmesi, enfeksiyon ve meme başı kaybına kadar giden, her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarda da bazı riskler vardır. Önemli olan bu risklerin çok yüksek olmaması ve fazla yaşanmamasıdır. Önemli olan bu riskler gerçekleştiği zaman cerrahın bunların üstesinden gelebiliyor olmasıdır. Sonuçta en iyi meme formunun elde edilebilmesi için gerçekleşen her türlü riskin olumlu bir hale döndürülebilmesidir. Bunların yanında bu risklerin gerçekleşmemesi için alınması gereken tüm önlemlerin alınması da önem arz etmektedir.

İlgili Makaleler