Büyük memelerde hastanın estetik ve sağlık sorunları olmaktadır. Sırt, boyun ağrıları, beden pozisyonunda bozulma kamburluk ve hareket sınırlamaları oluşmaktadır. Bu sağlık sorunlarına ek olarak memeler ağırlık nedeniyle sarkmakta ve meme altlarında terleme ve deri bozuklukları meydana gelmektedir. Estetik olarakta hasta kilolu görünmekte ve kendi bedenini beğenmemektedir. Dikleştirme işlemlerine ek olarak meme boyutlarında bir küçültme yapılmaktadır. Memenin bir kısmı çıkarılarak meme istenilen boyutlara getirilmektedir

Meme küçültme ameliyatları meme boyutu ve sarkıklığına göre 2-4 saat arası sürmektedir. Aslında ameliyat süresi birçok hasta tarafından merak edilmekte ancak çok önemi olmayan bir konudur. Burada bizim hedefimiz süre değil sonuçtur. İyi bir sonuç için ne kadar özen ve süre gerekiyorsa bu sonuna kadar kullanılmalıdır.

Puberteden sonra aşırı büyüme gösteren memeler beraberinde sarkmayı da getirmektedir. Estetik görünüm bozulmakta, boyun, sırt ve omuz ağrıları ortaya çıkmaktadır. Duruş pozisyonunun bozulmasına, meme altlarında terleme ve mantar enfeksiyonları oluşmasına neden olmaktadır. Hasta, hiçbir giysi içinde rahat edemez ve sosyal – kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşar. Meme küçültme ameliyatları vücuda orantısız bir şekilde büyük memeye sahip olan kadınlara uygulanmaktadır. Hormonal ya da genetik sebepler ile normalden fazla büyük olan memeye sahip kadınlar; aşırı terleme problemi, pişik problemi ve kıyafet seçiminde problemler yaşamaktadır. Aynı zamanda toplum içerisinde psikolojik problemler yaşamaktadır. Bu nedenle meme bölgesinde süt kanallarına uzak bölgedeki fazla dokuların alınması işlemi ile meme küçültme ameliyatı gerçekleştirilmektedir. 

Her ameliyattan sonra kesi yerlerinde iz kalmaktadır. Bu izler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Uygulanan yönteme göre de farklı kesiler yapılmakta ve bunlara göre bazı izler kalmaktadır. Biz meme küçültme ameliyatlarını birçok farklı kesi ile yapabilmekteyiz. Meme boyutu ve cerrahın en iyi sonucu elde edeceğini düşündüğü yönteme göre uygun bir ameliyat yapılabilir. Bu kesilerin bıraktığı izler kişinin yara iyileşme tarzına ve dikiş tekniğine göre farklılıklar gösterebilir. Bu kesilerin nerelerden yapıldığına genel olarak bakarsak; meme başı, dikey, meme altı yatay ve diğer kesiler olarak sayabiliriz. İzlerin bir süre sonra silikleşeceği ve yaklaşık 1.5 yıl içerisinde belirsiz bir hale geleceği düşünülürse izlerden çok meme şeklinin güzel olması ön planda tutulacaktır. Fazla meme dokusu çıkarılarak meme tekrar şekillendirilmektedir. Vücut boyutları ile orantılı ve hasta isteği doğrultusunda bir ameliyat planlanır.

Meme asimetrileri, kan birikmesi, enfeksiyon ve meme başı kaybına kadar giden, her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarda da bazı riskler vardır. Önemli olan bu risklerin çok yüksek olmaması ve fazla yaşanmamasıdır. Önemli olan bu riskler gerçekleştiği zaman cerrahın bunların üstesinden gelebiliyor olmasıdır. Sonuçta en iyi meme formunun elde edilebilmesi için gerçekleşen her türlü riskin olumlu bir hale döndürülebilmesidir. Bunların yanında bu risklerin gerçekleşmemesi için alınması gereken tüm önlemlerin alınması da önem arz etmektedir.

Meme temel olarak meme dokusu ve yağ dokusundan oluşmaktadır. Normalde küçültme ameliyatı sonrasında meme tekrar büyümez. Ancak aşırı kilo alımlarında geride kalan yağ dokusu artışı bir miktar görülebilmektedir. Bu kesinlikle eski haline yaklaşacak miktarda bir büyüme değildir. Sadece dolgunluk artışı şeklinde bir büyümedir.

Sadece meme küçültme ameliyatlarında değil tüm meme estetik girişimlerinde bu tür his değişiklikleri olma ihtimali vardır. Aşırı duyarlılık, histe azalma veya tam kayıp görülebilmektedir. Çok sık karşılaşılmaması ve ciddi bir soruna yol açmaması nedeniyle şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. His kusurları genellikle geçici olmakla birlikte nadiren kalıcı olabilmektedir. Ancak seneler içerisinde çevre sinir dağılımı sayesinde hasta tarafından önemsiz hale gelmektedir.

Meme küçültme ameliyatları birçok yöntemi içermektedir. Bu yöntemler cerrahın tercihi ve hastanın kalacak iz konusundaki onayı ile belirlenmektedir. Meme küçültme ameliyatında kullanılacak olan yönteme göre meme başı çevresinde, vertikal, L ve Ters T şeklinde kesiler uygulanmaktadır. Meme başı canlılığını korumak için ise üst, alt, yan ve merkez dokular köprü olarak kullanılmaktadırlar. Uygulanan kesiler zamanla deri rengine dönmekte ve belirsizleşmektedirler. Uygulanacak teknik ve kalacak izler hastanın meme sarkıklığı ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Temel hedef en az iz bırakarak istenilen boyutta ve vücut geneline orantılı güzel bir meme elde etmektir. Bu amaçla aşırı büyük olmayan memelerde sadece vertikal bir iz bırakan ‘Vertikal Meme Küçültme’ ameliyatını uyguluyoruz. Bu teknikte meme dik ve estetik bir görünüm kazanmaktadır. 

Ameliyat öncesinde yara iyileşmesini önleyici veya geciktirici sigara, steroid tipi ilaçlar mümkünse kesilmelidirler. Herhangi bir enfeksiyon varsa tedavi edilmeli ve yarayı riske atacak durumlardan kaçınılmalıdır. Aspirin ve E vitamini gibi kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi ameliyat sırasında ve sonrasında oluşacak kanama miktarını azaltacaktır. Kanama sonrası oluşabilecek hematom ve seroma gibi komplikasyonların önüne geçilecektir.

Sosyal Medya