Boyun Sarkması Germe, Prof. Dr. Hüseyin Borman

Hastalarınızda en sık gördüğümüz deformasyonlardan bir tanesi de boyun bölgesinde olan sarkmalardır. Bu bölgedeki sarkmalara eğer cerrahi yapılacaksa bu kulak önünden başlayan, kulak arkasına dönen kesilerle yapılmaktadır. Bazen de çene altından küçük bir kesi yapılarak bu bölgedeki kaslara ulaşılmakta ve kas dokusu sıkılaştırılarak alt tarafta korse etkisi yapacak bir gerginlik sağlamaktayız. Bundan sonra ise fazla cilt bölümünün vektori olarak yer çekiminin ters yönünde yukarıya doğru kaldırarak gerilme işlemi yapılmaktadır. Boyun germe ameliyatlarında bu bahsettiğim kulak önü ve kulak arkası kesileri, çene altı kesisi. Bizim emilebilen dikişlerle diktiğimiz bölgelerdir. Dolayısıyla ameliyattan sonra bu bölgeden bir dikiş alma durumu söz konusu değildir. Ve hastanın herhangi bir bu konuda rahatsızlık duymasına gerek yoktur. Bizim tercihimiz bu boyun germe sonrasında hastanın yaklaşık bir hafta kadar boyun korsesi kullanmasıdır. Ve çenesini göğsüne dayayacak hareketlerden kaçınmasıdır.