Lipödem Ankara

Ankara Lipödem, özellikle alt ekstremitelerde anormal subkutan yağ dokusu artışı ile karakterize kronik ve ilerleyici bir yağ doku bozukluğudur. Alt ve üst ekstremitelerdeki şişlik simetrik ve genellikle ağrılıdır. Hormonların ve genetik yatkınlığın lipödem gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir.

Ankara Lipödemin farkındalık azlığı ve tanısal belirsizlikler nedeniyle çoğu zaman tanı konulamamaktadır. Yine sıklıkla obezite ve lenfödem olarak değerlendirilebilmektedir. Obez ya da fazla kilolu olduğu söylenen lipödem hastaları sıkı diyet ve egzersize yönlendirilmekte fakat kilo kaybı lipödemli olmayan dokular olan üst ekstremite ve gövdeden olmaktadır. Bu durum vücuttaki orantısız yağ dağılımını azaltmamakla birlikte hastalarda başarısızlık hissi oluşturmaktadır. Kilo artış durumu ilk önce lipödematoz dokuyu etkileme eğilimindedir. Lipödemde sıvı ve yağ dokusunun birikmesi hareketleri, yaşam kalitesini etkilemektedir.

Lipödem Nedir?

Lipödem, bacaklarda anormal nitelikte yağ tutulması sonucu ortaya çıkan estetik ve vücut fonksiyonlarına olumsuz etkiler oluşturan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Lipödem, genetik olarak geçiş gösteren bir sorundur. Kişiye geçen genetik unsurlar sebebiyle, genetik sorunlar oluşmakta, bu sorunların bir sonucu olarak özellikle östrojen hormonu dengesizliği ile sekonder olarak bacaklarda yağ birikmesi gerçekleşmektedir. Bu bakımdan, aslında lipödemin hormonal-metabolik bir sorun olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Lipödem, ağrılı bacak sendromu olarak da adlandırılmakta, özellikle kalça ve bacak bölgelerinde aşırı şişlik oluşturarak kendini göstermektedir. Oluşan şişlik, ayakları etkilememekte, sıvı ve yağ birikimi oluşturmaktadır. Kronik bir hastalık olan lipödem; bacaklar, kalça ve uyluk bölümlerinde anormal nitelikte şişliklere sebep olan bir yağ doku hastalığıdır. 

Ender görülen lipödem hastalığı, daha çok kadınlarda ortaya çıkmakla birlikte erkeklerde de gözlemlenmektedir. Egenlik dönemi ile birlikte belirtileri ortaya çıkmaya başlayan lipödem hastalığı, ciltte ağrı ve morarmalara sebep olabilmektedir. 

Lipödem Evreleri Nelerdir?

Lipödem gelişimi, genellikle bilateral ve simetrik olarak kalçalardan başlayarak bacaklara doğru uzanım göstermektedir. Lipödemde ayaklar etkilenmemiş olup özellikle obeziteyle ayrımda önem taşımaktadır. Normal ve anormal dokunun oluşturduğu geçiş yeri ayak bileği hizasında belirginleşir. Lipödem yağ dağılımına bağlı olarak 5 tipe ayrılmaktadır. Bazı hastalar birden fazla tipe uygun olabilmektedir. Genellikle üst ekstremiteler hastalığın ileri dönemlerine kadar korunma eğilimindedir. Lipödemin diğer klinik özellikleri, ayakta artan ve elevasyonla azalan gode bırakmayan ya da hafif bırakan ödemdir. Obezite varlığı, lipödemin ve semptomlarının klinik seyrini arttırabilir.

Lipödem gelişim evrelerini 4 evre olarak şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Evre 1: Deri yüzeyi normaldir, yağ dokusu artmıştır, yumuşaktır, küçük nodüller içerebilir. Bu evrede ciltte herhangi bir semptom gözlemlenmemekte, ancak bacaklarda şiş ve yağlı bir görüntü gözlemlenmektedir. 
  • Evre 2: Daha geniş yağ kütlesi bulunmaktadır. Subkutan dokuda nodüler değişiklikler, deride portakal kabuğu görüntüsü mevcuttur. Bu evrede, ciltte gözlemlenebilecek nitelikte değişimler meydana gelmektedir. 
  • Evre 3: Diz mediali, kalça laterali ve karında simetrik geniş yağ lobülleri, deri katlantıları mevcuttur. Yağ paketleri görünümü bu evrede ortaya çıkmaktadır. 
  • Evre 4: Lenfödemin eşlik ettiği lipödem (lipo-lenfödem) tipidir. Lipödem hastalığının son evresinde, hastanın gündelik yaşamında önemli zorluklar meydana gelmektedir. 

Lipödeme Eşlik Eden Sorunlar Nelerdir?

Klinik olarak, yağ dokusunun anormal dağılımı ile karakterize olan lipödem durumunda kollar, bacaklar ve gövde arasında belirgin bir orantısızlık ortaya çıkmaktadır. Bu orantısızlık, deri-altı yağ dokusunda asimetrik bir görünüm ile vücut yağ dokusunda bölgesel artış, yağ hücrelerinin hipertrofisi ve hiperplazisinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Obezitenin, lipödemde büyük bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, temel hedef, obezitenin önlenmesi ve ağırlık kontrolünün sağlanmasıdır. Lipödem tedavisinde vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yanı sıra egzersizin de katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Depo edilmiş olan yağların harcanması, vücut kas kütlesinin arttırılması ve sonuçta da lipödem oluşumunun veya ilerlemesinin engellemesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Lipödemin, en çok kadınları etkileyen, ilerleyici bir hastalık olduğu, lipödemin başlangıcının, genellikle ergenlik, hamilelik veya menopoz gibi bir hormonal değişim süreci sırasında görüldüğü bir gerçektir.

Lipödem Ayırıcı Tanısı Nasıl Yapılır?

Kadınlarda, esansiyal yağ daha fazladır çünkü vücut yağları kadınlarda memelerde, pelvik bölgede ve uylukta bulunmakta ve üreme işlevini desteklemektedir. Depo yağ temel olarak trigliseritler olarak adipoz dokuda enerji rezervi olarak rol oynarlar. Bu yağ deri altında birikir ve iç organları sararak travmadan korur. Depo yağlar ise genellikle yağ hücrelerinde harcanmak için depolanmaktadır.

Vücut ağırlığının normal aralıkta olup olmadığı sadece beden kütle indeksiyle belirlenmemeli, ayrıca vücut bileşimi de göz önüne alınmalıdır. Vücut ağırlığını oluşturan bileşenlerden kas kütlesi ağırlığı fazla olan bireyler fazla kilolu sınıfına sokulmamalıdırlar. Vücut ağırlığı, kemik, kas, organlar, vücut sıvıları ve adipoz doku ağırlıklarının toplamıdır. Karışık mekanizmalardaki anormallikler, vücut ağırlığında dalgalanmalara neden olabilmektedir.

Lipödem tanısında MR, lenfosintigrafi ve yüksek resolution başlıca yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bir penset yardımıyla ayak parmak derisinin tutulabilmesi lipödem belirtisi kabul edilmekte, tutulamaması ise lenfödeme işaret etmektedir. 

lipodem-tanisi

lıpodem-evreleri

1         1 ve 3. evre                                                                                                               Tip 2 ve 2. evre 

lipodem-nasil-tedavi-edilir

lipodem-ameliyatsiz-tedavi-edilir-mi

lipodem-tedavisinde-vucuttan-ne-kadar-yag-alinir

 

Tip 2 ve 2. Evre                                                          2 ve 3. evre                                                       Tip 2 ve 3. evre 

Lipödem Nasıl Tedavi Edilir?

Lipödem bir metabolik, hormonal ve yağ doku sorunudur. Bu bakımdan lipödem tedavisi sırasında temel olarak şu şekilde bir yol haritası izlenmektedir;

  • Lipödem tedavisinde öncelikli amaç, vücudun su tutmasının önlenmesidir. Bu amaçla, beslenme düzenine ağırlık verilmekte ve vücuda alınan sodyum miktarında kısıtlamaya gidilmektedir. 
  • Belli başlı egzersizlerin yapılması gerekmekte, bu egzersizler yoluyla alt ekstremite dolaşımının hızlandırılması amaçlanmaktadır. 
  • Cerrahi müdahalenin gerektiği durumlarda, liposuction uygulaması tercih edilmektedir. Yağ ve sıvı birikii gözlemlenen bölgeye uygulanan lokal anestezi sonrası yağ hücreleri çıkarılmaktadır. Yağlar alınmasıyla birlikte bacak şekillendirilmektedir. Böylece kişinin hayatını zorlaştıran unsurlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmakta ve simetrik bir görünüm elde edilmektedir. 

Lipödem Ameliyatsız Tedavi Edilebilir mi?

Lipödem tedavisinde cerrahi müdahale bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedaviye destek niteliğinde basınç azaltan çorap kullanımı, sodyumun sınırlandırılması gibi yöntemler uygulanabilmekte, ancak bunlar asıl cerrahi tedaviye destek niteliğinde olmaktadır. 

Lipödem, hastada oluşan etkilerin ortadan kaldırılması ve mevcut etkilerin yarattığı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi açısından, ameliyat ile tedavisi şart olan bir hastalıktır. 

Lipödem Tedavisinde Vücuttan Maksimum Ne Kadar Yağ Alınabilir?

Lipödem tedavisi sırasında, liposuction uygulamasıyla vücuttan alınacak olan yağın belli bir sınırı bulunmaktadır. Bu durum hastanın ve işlemin güvenliği için bir sınır oluşturmaktadır. 

Lipödem hastalığının tedavisinde liposuction tedavisi ile vücuttan alınabilecek yağın güvenlik sınırı, 5-6 litredir. Bununla berbaer, vücut ağırlığının %5 ilre %6'sından fazlasının alınmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda vücutta kan dolaşımında düzensizlikler meydana gelebilmektedir. 

Lipödem Ankara

Lipödem, genetik geçiş gösteren ve kişinin yaşamında adım adım olumsuz etkilerini arttıran bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan, hastaların henüz yaşamlarına ciddi anlamda olumsuz etkiler oluşturmadan bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. 

Ankara lipödem tedavisi seçenekleri arasında, ilgili soru ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bacak Germe Ankara hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Lipödem olduğumu nasıl anlarım?

Lipödem uyluk, kalça, alt bacaklar ve kollarda görülen yağ ve sıvı birikmesidir. Buradaki şişlikler anormal boyuttadır. Şişliklerin olduğu yere basınca ağrı hissedilir, kolay morarır ve şişlikler genelde simetriktir. Lipödemde ayakta şişlik görülmez.

Lipödem düzelir mi?

Lipödem etkilerinin ortadan kaldırılması için ameliyat gerektiren bir hastalıktır. Ameliyat, manuel lenfatik drenaj, kompresif tedaviler, egzersiz ve kilo kontrolü ile lipödem tedavisi mümkündür.

Lipödem kanda çıkar mı?

Lipödem kan testinde çıkmaz. Lipödem tanısı koymak için MR, lenfosintigrafi ve yüksek resolution yöntemleri kullanılır.

Lipödem hastası ne yememeli?

Lipödem için diyet uygulayan kişilerin; şeker katkılı gıdaları, gluten ve rafine içeren tahılları, fruktoz içeren gıdaları, kimyasal işlemden geçirilmiş yağları yememeleri gerekir.

Lipödem tedavi edilmezse ne olur?

Lipödem tedavi edilmezse; yara iyileşmesinin gecikmesi, enfeksiyonlar, fibroz gelişimi, bacaklarda sertleşmiş cilt sorunları meydana gelebilir.

Lipödem ameliyatı kaç saat sürer?

Lipödem ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Bu ameliyatın süresi 3-5 saat aralığında değişkenlik gösterir.

Lipödem genetik midir?

Lipödemin ortaya çıkmasına sebep olarak genetik yatkınlık gösterilebilir. Ancak lipödem sadece genetik yatkınlık sebebiyle değil; kronik hastalıklar ve hormon bozuklukları sebebiyle de meydana gelmiş olabilir.

Lenfödem ilerler mi?

Lenfödem tedavi edilmezse ilerler ve enfeksiyon, bacaklarda sertleşmiş cilt sorunları, fibroz gelişimi, yara iyileşmesinin gecikmesi gibi sorunlara neden olur.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

karin-germe
Karın Germe

Göbek ve karın bölgesinde meydana gelen sarkmaları toparlamak, daha genç görünen bir …

Devamını Oku
vucut-estetigi-nedir
Vücut Estetiği Nedir?

Vücut estetiği ameliyatları genellikle danışanlar tarafından zayıflama ameliyatları g…

Devamını Oku