Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

D1. Borman H., Keçik, A. “Üst Ekstremite Yanıklarındaki Deneyimlerimiz″ V. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, 189-191, Denizli, 1996.

D2. Şafak, T., Borman, H., Başaran, İ., Kostakoğlu, N., Keçik, A. “Serbest Flep ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Deneyimimiz. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 104, Girne / K.K.T.C, 1995 (Sözel Sunu).

D3. Şafak, T., Borman, H., Başaran, İ., Özcan, G., Kostakoğlu, N., Aksoy, M., Keçik, A. “Baş ve Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Kullanımı″, XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 122, Girne / K.K.T.C, 1995 (Sözel Sunu).

D4. Kostakoğlu, N., Borman, H., Keçik, A. “Önkolda Median Sinirin Ulnar Sinire Uç-Yan Koaptasyonu Sonrası Elde Motor ve Duysal Reinnervasyon″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 92, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D5. Borman, H., Özkan, Ö., Kostakoğlu, N., Şafak, T., Keçik, A. “El ve El Bileği Yaralanmalarına Yaklaşım – Klinik Deneyimlerimiz″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 99, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D6. Mavili, E., Özgür, F., Borman, H. “Androjenik Saç Dökülmesinde Mini ve Mikro Saçlı Deri Greftlerinin Kullanımı″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 55, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D7. Borman, H., Kostakoğlu, N., Keçik, A. “Üst Eksremitede Kombine Periferik Sinir Bası Sendromları″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 90, Bursa, 1996 (Sözel Sunu).

D8. Borman, H., Özgür, F., Kayıkçıoğlu, A. “Medikal Dermografi Uygulamalarımız″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 45, Bursa, 1996 (Poster Sunu).

D9. Kostakoğlu, N., Borman, H., Keçik, A. “Avuç İçinde Aberran Yüzeyel Fleksör Kas – Olgu Sunumu″, XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 75, Bursa, 1996 (Poster Sunu).

D10. Özcan, G., Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H. “Fonksiyonel Penis Konstrüksiyonu″, II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 10, İstanbul, 1997 (Sözel Sunu).

D11. Borman, H., Maral, T., Akınbingöl, G. “İndirek Antropometrik Ölçüm Yöntemiyle Nazoplasti Öncesi ve Sonrası Burun Açı Değişimlerinin Kıyaslanması″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 112, İstanbul, 21-24 Nisan, 1998 (Poster Sunu).

D12. Maral, T., Dal, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Özcan, G. “Nazoplasti, Nazoseptoplasti ve Septoplasti Sonrası Havayolunun Anterior Rinomanometreyle Değerlendirilmesi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 107, İstanbul, 1998 (Sözel Sunu).

D13. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G. “Vücut Kontur Cerrahisinde Kombine Liposuction ve Eksizyonel Lifting Tekniklerinin Kullanımı″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 107, İstanbul, 1998 (Sözel Sunu).

D14. Borman, H., Özgür, F., Gürsu, G. “Türk Toplumunda Burun Yapısının Analizi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 115, İstanbul, 1998 (Poster Sunu).

D15. Borman, H., Maral, T. “Kaz Ayağı Çizgilerinin Giderilmesinde Yeni Bir Modifikasyon″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi ve I. Eğitim Kursu, 115, İstanbul, 1998 (Poster Sunu).

D16. Peşkircioğlu, L., Tekin, M.İ., Maral, T., Borman, H., Özkardeş, H., Özcan, G. “Female-To-Male Transseksüellerde Yapılan Penis Konstrüksiyonlarının Üretral Komplikasyonları″, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 168, Antalya, 1998 (Poster Sunu).

D17. Borman, H., Maral, T. “Malign Melanom Eksizyonu Sonrası Oluşan Geniş Periorbital Doku Defektinin Rekonstrüksiyonu″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 21, Kartalkaya / Bolu, 1999, (Poster Sunu).

D18. Borman, H., Maral, T. “Periorbital Kırışıklıkların Orbikularis Okuli Kas Repozisyonu ile Düzeltilmesi″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 21, Kartalkaya / Bolu, 1999, (Poster Sunu).

D19. Akınbingöl, G., Bahar, T., Borman, H., Maral, T., Özcan, G. “Serbest Flep Transferi Uygulamalarımız″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 64, Kuşadası, 1999 (Poster Sunu).

D20. Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H. “Aşırı Deforme Yanık Yüzün Çoklu Flep Transferi ile Rekonstrüksiyonu″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 64, Kuşadası, 1999 (Poster Sunu).

D21. Borman, H., Maral, T., Özcan, G. “Periorbital Bölgenin Rekonstrüksiyonu″, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 11, Kartalkaya / Bolu, 1999 (Sözel Sunu).

D22. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Bahar, T. “Vücut Kontur Cerrahisinde Yüksek Volüm Liposuction ve Eksizyonel Yöntemlerin Kombine Kullanımı″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Kuşadası, 1999 (Sözel Sunu).

D23. Maral, T., Borman, H. “Abdominoplasti Ameliyatında Meme Protezi Konulması″, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Kuşadası, 1999 (Sözel Sunu).

D24. Maral, T., Borman, H. “Majör Üst Ekstremite Replantasyonları: Olgu Sunumu″, Majör Ekstremite Replantasyonu sorunları Sempozyumu, İstanbul, 1999 (Sözel Sunu).

D25. Borman, H., Maral, T. “’Tumescent Liposuction’ Yöntemi ile İlgili Deneyimlerimiz″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 27, Bodrum, 2000 (Sözel Sunu).

D26. Maral T., Borman H. “Abdominoplasti İnsizyonu Kullanılarak Meme Protezi Yerleştirilmesi″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 26, Bodrum, 2000 (Sözel Sunu).

D27. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B. “Yanık Alanında Hazırlanan Ada Fleplerinin Rekonstrüksiyon Amacıyla Kullanılabilirliği″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 43-44, İzmir, 2000, (Sözel Sunu).

D28. Borman, H., Maral, T. “Orbikularis Okuli Muskulokutan Flebi ile Periorbital Bölge Rekonstrüksiyonu″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 60, İzmir, 2000 (Sözel Sunu).

D29. Özerdem, Ö., Şen, O., Anlatıcı, R., Erdoğan, B., Aydın, V., Borman, H. “Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-Osteal Flep Kullanımı″, XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 21, İstanbul, 2001 (Sözel Sunu).

D30. Maral T, Borman H, Özerdem Ö, Anlatıcı R. “Meme Redüksiyonunda Vertikal Mammoplasti Uygulamalarımız.″ XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2001, İstanbul (Sözel Sunu).

D31. Maral, T., Aygün, C., Borman, H. “Sigmoid Segment Transpozisyonu ile Vajen Konstrüksiyonu″, XXIII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 67, İstanbul, 2001 (Sözel Sunu).

D32. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 66, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D33. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 30, Bodrum, 2000 (Poster Sunu).

D34. Borman, H., Maral, T. “Abdominoplasti Sonrası Erken Dönemde Hamilelik″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 65, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D35. Borman, H., Maral, T. “Abdominoplasti Sonrası Erken Dönemde Hamilelik″, Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), 31, Bodrum, 2000 (Poster Sunu).

D36. Borman, H., Güleç, T., Bilezikçi, B., Maral, T. “Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Elastozis Perforans Serpiginoza″, XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 65, İzmir, 2000 (Poster Sunu).

D37. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Arıkan, Ü. “Oral Fokal Musinozis Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi″, XXIV. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 55, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D38. Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal, N. “Üst Dudakta Dermatofibrosarkoma Protuberans″, XXIV. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 55, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D39. Maral, T., Borman, H., Demirörs, H. “Ardışık Serbest Flep Transferiyle Majör Yaralanmış Üst Ekstremitenin Kurtarılması″, XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 84, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D40. Borman, H., Boyvat, F., Maral, T., Akınbingöl, G. “Drenaj ve Povidon-iyodin Solüsyonu Uygulaması ile Seroma Tedavisi: Olgu Sunumu”, XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 94, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D41. Bahar, T., Borman, H., Bilezikçi, B., Maral, T. “Sıçanlarda Parsiyel Kalınlıkta Modifiye Yanık Modeli”, XXIV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 94, Ankara, 2002 (Poster Sunu).

D42. Borman, H., Maral, T. “Sakral Bası Yaralarının Gluteal Fasiyokutan rotasyon-İlerletme Flebi ve V-Y Kapama Desteğiyle Onarımı”, XXV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20, Samsun, 2003 (Sözel Sunu).

D43. Borman, H., Maral, T. “Periorbital Bölgenin Unipediküllü Üst Gözkapağı Flebi ile Rekonstrüksiyonu”, XXV. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 16, Samsun, 2003 (Sözel Sunu).

D44. Bahar, T, Borman, H, Bilezikçi, B, Maral, T. “Sol kolda ekrin spiradenokarsinom: Olgu Sunumu″, XXVI. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Ankara (Poster Sunu).

D45. Maral, T., Borman, H., Bahar, T., Seyhan, T. “İri ve Ptotik Memelerde Vertikal Mammoplasti Uygulamasında Modifikasyonlar ve Sonuçlar”, XXVII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 57, 14-17 Eylül 2005, Konya (Sözel Sunu).

D46. Borman, H., Maral, T. “Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti”, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 19, İstanbul, 2005 (Poster Sunu).

D47. Özkan,A., Borman, H. Parry Romberg Hastalığında Nadir bir Tutulum: Lokalize Nazolabial Fold ve Oral Komissür”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 167, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D48. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Çağlar, İ., Bal, N. Mandibulada Agresif Juvenil Ossifying Fibrom”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 168, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D49. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, H. Parmakta Damar Sinir Paketini Tutan Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 211, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D50. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ. Ampute Kulağın Saklanmış Ampute Kulak Kartilajı ve Yüzeyel Temporal Faysa Flebi ile Geç Dönem Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 216, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D51. Ertaş, N., Çağlar, İ., Borman, H.Konjenital Asimetrik Ağlayan Yüz: Olgu Sunumu ”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 219, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D52. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, H. Ciltaltı Tümöral Kitleyi Taklit Edebilen Enfeksiyöz Hastalık: Atipik Kutanöz Leishmaniasis”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 223, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D53. Ertaş, N., Seyhan, T., Deniz, M., Çağlar, İ., Borman, H.Gluteal Arter Tabanlı Perforatör Flepler ile Sakral Bası Yaralarında Deneyimlerimiz ”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 244, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D54. Özkan,A., Borman, H. Reverse Anguler Arter Pediküllü Nazolabial Ada Flebi ile Alt Gözkapağı Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 253, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D55. Ertaş, N., Borman, H., Seyhan, T. Yanık Sonrası Oluşan Kontraktür BandlarınınSınıflaması ve Tedavi Seçenekleri”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 259, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D56. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Çağlar, İ. Nekrotizan Göğüs Ön Duvar ve Boyun Enfeksiyonu ile Birlikte Parafarengeal Abse”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 295, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D57. Özkan,A., İstanbulluoğlu, O., Kıyıcı, H., Borman, H. Derinin Yassı Hücreli Karsinomunun Nadir Bir Nedeni: Mesaneden Metastaz”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 300, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Poster Sunu).

D58. Özkan,A., Kıyıcı, H., Borman, H. Sağlıklı İnsanda Nadir Bir Tutulum: Plantar Kaposi Sarkomu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 304, 20-23 Eylül Ankara, 2006, (Poster Sunu).

D59. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ., Deniz, M. Kronik Yaralara Yaklaşım Prensiplerimiz ve Yeni Yara Bakım Ürünleri ile Deneyimlerimiz”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S140, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).
D60. Borman, H., Maral, T., Seyhan, T., Ertaş, N. Karşılıklı Orbikülaris Okuli Kas Fleplerinin Kullanıldığı Blefaroptozis Onarım Yöntemi”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S144, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D61. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H., Kesiktaş, N., Çağlar, İ., Deniz, M. Yanık Sonrası Gelişen Geniş ve Çizgisel Kontraktürlerin Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme Flepleri ile Tedavisi”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S74, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D62. Borman, H., Deniz, M., Maral, T., Ertaş, N. Direkt Akımlı Homodigital Nörovaskuler Ada Flebi ile Parmak Ucu Rekonstrüksiyonu”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S38, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D63. Ertaş, N., Deniz, M., Borman, H., Haberal, M. Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme ve Z-plasti ile Elde Edilen Uzatmaların Karşılaştırılması: Rat Kasık Derisinde Deneysel Çalışma”, XXVIII. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, S140, 20-23 Eylül 2006, Ankara (Sözel Sunu).

D64. Borman, H., Ertaş, N., Seyhan, T., Bahar, T. Karşılıklı Orbikülaris Okuli Kas Fleplerinin Kullanıldığı Blefaroptozis Onarım Yöntemi”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 18, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D65. Seyhan, T., Ertaş, N., Borman, H. “Gluteal Bası Yaralarında İlk Tedavi Seçeneği Olarak Perforatör Bazlı Flepler”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 49, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D66. Ulusal, B., Tufan, H., Karagözlü, S., Arıkan, S., Ulusal, A., Lakadamyalı, H., Borman, H. “Cupressus Sempervirens Su Ekstresiyle Önkoşullandırma İskemik Cilt Fleplerinde Sağkalımı Artırır”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 60, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D67. Borman, H., Deniz, M., Ertaş, N., Bahar, T. “Direkt Akımlı Homodijital Nörovasküler Ada Flebi ile Parmak Ucu Rekonstrüksiyonu”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 84, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D68. Borman, H., Deniz, M., Ertaş, N., Bahar, T. “Radiks Nazi Ada Flebi: Orta Yüz Bölgesi için Yeni Bir Flep”, XXIX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 17, Eskişehir, 2007 (Sözel Sunu).

D69. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Varis Çorabına Bağlı Bacakta Yaygın Cilt Nekrozu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 134, Eskişehir,2007 (Poster Sunu).

D70. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Femoral Arter Trombozu Sonrası Ayak Dorsalinde İzole Doku Nekrozu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 134, Eskişehir,2007 (Poster Sunu).

D71. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Konjenital Helikal Kıvrım Yokluğu ve Helikal Kıvrım Oluşturulmasında Yeni Bir Teknik’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 148, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D72. Özkan, A., Kıyıcı, H., Borman, H. ‘‘Kaposi Sarkomun Nadir Tutulumu; Sağlıklı İnsanda Ayakta Yerleşim: İki Olgu’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 237, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D73. Özkan, A., Borman, H. ‘‘Eksternal Nazal Splintin Septal Splint Olarak Kullanılması’’, XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 238, Eskişehir, 2007 (Poster Sunu).

D74. Seyhan, T., Borman, H.“ Periorbital Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Yeni bir Flep: Radiks Nasi Ada Flebi”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 16, Gaziantep, 2008 (Sözel Sunu).

D75. Seyhan, T., Borman, H., Cağlar, B. “Okuyan Adam Flebinin Malar ve İnfraorbital Defekt Rekonstrüksiyonunda Kullanımı”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 20, Gaziantep, 2008 (Sözel Sunu).

D76. Borman, H. “Pitoz Cerrahisinde Yenilikler; İleri Derecedeki Ptozis Olgularında Orbikülaris Okuli Kas Flebi Kullanımı”, 1. Okuloplastik Cerrahi Kongresi, 7, Gaziantep, 2008 (Panelist)

D76. Seyhan, T., Deniz, M., Borman, H., Ulusal, BG., Çağlar, B. “ Rat Kranial Bazlı Epigastrik Perforatör Flep Modelinde İki Farklı Geciktirme Yönteminin Karşılaştırılması”, XXX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 283, Antalya, 2008 (Sözel Sunu).

D77. Seyhan, T., Borman, H. “Pediküllü Derin İnferior Epigastrik Ada Flebinin Alt Abdominal Defektlerde ve Genital Rekonstrüktif Cerrahide Kullanımı”, XXX. Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, 113, Antalya, 2008 (Sözel Sunu).

D78. Uysal, A.Ç., Esmer, A.F., Uz, A. Tekdemir, İ., Borman, H. “Yüz Bölgesinin Arteryel Perforanlarının İncelenmesi ve Klinik Önemi” 32. Ulusal TPRECD Kongresi, S34, Trabzon, 2010 (Sözel Sunu).

D79. Ataman, M., Uysal, A., Ertaş, N., Borman, H. “Sakral Bası Yaralarının Gluteal Fasiyokutan Rotasyon İlerletme Flebi ve V-Y Kapama Desteği ile Onarımı” 32. Ulusal TPRECD Kongresi, S64, Trabzon, 2010 (Sözel Sunu).

D80. Ataman G., Ertaş N.M., Luay O., Uysal Ç. Borman H. Kalvarial Komponentli skalp defektlerinin rekonstrüksiyonu. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D81. Ataman G., Uysal Ç., Ertaş N.M., Borman H. Sakral bası yaralarının gluteal fasyokutan rotasyon-ilerletme flebi ve V-Y kapama desteğiyle onarımı. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D82. Uysal Ç., Ataman G., Luay O., Ertaş N.M., Borman H. Perforatör bazlı propellar flepler: preoperatif doppler USG gerekli mi? 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D83. Ertaş N.M., Borman H., Haberal M. Enoxaparin random paternli flep yaşayabilirliğine katkıda bulunmaz: rat dorsl deri flebi ile deneysel çalışma. 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D84. Ataman G., Uysal Ç., Ertaş N.M., Yağmurdur M.C., Borman H. Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu: eş zamanlı mı? Geç dönem mi? İmplant mı? Otojen doku mu? 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon (Poster Sunu).

D86. Coşkun, E., Çöloğlu, H., Abbas, O.L., Uysal, A.Ç., Borman, H. “Oftalmoakromelik Sendromlu Türk İnfant: Waardenburg Sendromu”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, PP, Çeşme, 2011 (Poster Sunu).

D87. Abbas, O.L., Çöloğlu, H., Coşkun, E., Uysal, A.Ç., Borman, H. “Pelerinli Adam: Nörofibromatozis Tip 1”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, PP-182, Çeşme, 2011 (Poster Sunu).

D88. Özkan, B., Luay, O., Coşkun, E., Uysal, Ç., Ertaş, N.M., Borman, H. “Çocukluk Çağı El Yanığında Yetersiz Fizik Tedavinin Sonuçları: Olgu Sunumu”, I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-36, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D89. Luay, O., Özkan, B., Borman, H., Ertaş, N.M., Uysal, Ç. “Çocukluk Çağı Yüz Yanıklarında Deri Grefti ile Rekonstrüksiyon”, I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-54, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D90. Uysal, Ç., Özkan, B., Luay, O., Ataman, M.G., Ertaş, N.M., Borman, H. “Yanık Rekonstrüksiyonunda Perforatör Pediküllü Propeller Flep Deneyimlerimiz”, I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, PP-24, Antalya, 2011 (Poster Sunu).

D91. Ertaş, N., Luay, O., Özkan, B., Borman, H. “Kronik Böbrek Yetmezlikli ve Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Yapılan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Komplikasyon Riskinin Değerlendirilmesi”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-098, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D92. Ertaş, N., Borman, H. “Yanık Sonrası Gelişen Geniş ve Çizgisel Kontraktürlerin Tedavisinde Alternatif Tedavi Tekniği Olarak Çift Karşılıklı Gelen Dikdörtgen İlerletme Flepleri”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-102, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D93. Abbas, O.L., Ataman, M.G., Uysal, A.Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M., Borman, H. “Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde 16 Yıllık Deneyimimiz”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-165, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D94. Çöloğlu, H., Coşkun, E., Uysal, A.Ç., Ataman, M.G., Borman, H. “Anterior Superfisial Temporal Arter Ada Flebi ile Bukkal Mukoza Kontraktür Onarımı”, 33. Ulusal TPRECD Kongresi, OP, Çeşme, 2011 (Sözel Sunu).

D95. Ataman, M.G., Ertaş, N.M., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Adipoz kökenli kök hücre nakli ile transvers rektus abdominis kas deri flebi yaşayabilirliğinin araştırılması: Deneysel Çalışma ”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-0507, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D96. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Coşkun, E., Borman, H. “Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Bilateral Propellar Perforatör Flepler ile Onarımı”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-046, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D97. Ataman, M.G, Borman, H., Yağmurdur, M.C., Ertaş, N.M., Uysal, Ç., Özkan, B. “Mastektomi Sonrası Eş Zamanli Meme Implantı ile Rekonstrüksiyonun Diğer Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri ile Karşılaştırılması: Klinik Deneyimlerimiz.”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-052, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D98. Çöloğlu, H., Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Sindaktili Açılması için Alternatif Bir Çizim Tekniği: Standarizasyon Çalışması.”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-067, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D99. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Perforatör Propeller Flepler ile Konvansiyonel Fleplerin Karşılaştırılması”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, OP-142, Antalya, 2012 (Sözel Sunu).

D100. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Aschilles Tendon Ekspozisyonu İçeren Ayak bileği Defektlerinde Perforatör Propeller Flepler ile Onarım.”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0475, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D101. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Küpe Deliği Deformitesi Onarımında Perforatör Propeller Flep”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0473, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D102. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Ektropiyon Tedavisinde Super Thin Perforatör Propeller Flepler”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0474, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D103. Coşkun, E., Özkan, B., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Borman, H. “İşaretli Lenf Nodu Biyopsisi ile Konvansiyonel Lenf Nodu Biyopsisi Operasyonlarının Karşılaştırılması”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0499, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D104. Özkan, B., Çağlar, B., Ertaş, N.M., Coşkun, E., Uysal, Ç., Borman, H. “Lokal Hipoterminin Random Kalıplı Deri Fleplerinde Flep Canlılığı ve Kan VEGF Seviyesi Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0501, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D105. Coşkun, E., Ertaş, N., Özkan, B., Ataman, M.G., Uysal, Ç., Borman, H. “Sağlıklı bir kişide fasiyal dermis ve subkutan dokuda oksalat kristalleri: Vaka Sunumu”, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0503, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D106. Özkan, B., Coşkun, E., Ataman, M.G., Ertaş, N., Uysal, Ç., Borman, H. “Kurban Bayramı Hastalığı: Orf“, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0470, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D107. Çöloğlu, B., Özkan, B., Coşkun, E., Ertaş, N., Uysal, Ç., Borman, H. “Ekstansör Digitorum Komminis Tendonunun İntratendinöz Ganglionu “, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0658, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D108. Uysal, Ç., Coşkun, E., Özkan, B., Çöloğlu, H., Borman, H. “Liposuction Uygulamalarında Y-Konnektör“, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0500, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D109. Özkan, B., Çöloğlu, H., Abbas, O., Uysal, Ç., Borman, H. “İhmal Edilmiş Kutanöz Leiomyosarkom: Olgu Sunumu“, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0498, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D110. Uysal, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Borman, H. “Kepçe Kulak Onarımında Oluşabilecek Telefon Deformitesinin Engellenmesi için Alternatif bir Yöntem: Asimetrik z-plasti“, 34. Ulusal TPRECD Kongresi, 0494, Antalya, 2012 (Poster Sunu).

D111. Çöloğlu, H., Özkan, B., Çöloğlu, Ö., Yalçınkaya, C., Uysal, Ç., Borman, H. “Ciddi Psödoamniotik Band Sendromlu İnfantta Ekstremite Kurtarıcı Cerrahi: Olgu Sunumu” 35. Ulusal TPRECD Kongresi, PS 5, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D112. Özkan, B., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Amputasyon Endikasyonu Konulmuş Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Epidermal Growth Faktör Uygulanması” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 18, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D113. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Borman, H., Çağcı, C., Canpolat, E. “Tonsiller Leiomyosarkom: Olgu Sunumu” 35. Ulusal TPRECD Kongresi, PS 5, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D114. Ertaş, N.M.., Coşkun, E., Özkan, B., Eyüboğlu, A., H., Borman, H. “Monozigotik İkizlerde Displastik Nevüs Sendromu” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 158, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D115. Özkan, B., Çöloğlu, H., Uysal, Ç., Ertaş, N.M.., H., Borman, H. “Basit ve Kullanışlı Bir Yarık Damak Eğitim Modeli” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 197, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D116. Uysal, Ç., Özkan, B., Coşkun, E., Eyüboğlu, A., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Üst Ekstremite Skar Tedavisinde Çoklu Doku Genişletici Uygulamaları” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 232, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D117. Özkan, B., Coşkun, E., Ertaş, N.M.., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Borman, H. “Echinoidea(Deniz Kestanesi) Yaralanmasına Pratik Bir Yaklaşım:Olgu

Sunumu” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 270, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D118. Uysal, Ç., Özkan, B., Eyüboğlu, A., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Lateral Abdominal ve Lumbar Defekti İçeren Kronik Yaralarda Eksternal

ve İnternal Oblik Kas Flep Uygulamaları” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 362, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D119. Özkan, B., Coşkun, E., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Ertaş, N.M.., H., Borman, H. “Hemolitik Üremik Sendromlu 2 Pediatrik Hastada Kalsiyum Ekstravazasyonuna Sekonder Cilt Nekrozu: Olgu Sunumu” 35. Ulusal TPRECD Kongresi,PS 428, İstanbul, 2013 (Poster Sunu).

D120. Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “Anal Darlığa Neden Olan Yanık Kontraktürlerinin Rahatlatılması: Flep ve Greftlerin Kombine Kullanımı ile Rekonstrüksiyon”, 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-26, Antalya, 2013 (Poster Sunu).

D121. Uysal, Ç., Özkan, B., Coşkun, E., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “Yanığa Bağlı Kol ve Önkol Bölgesindeki Geniş Skarlarda Çoklu Doku Genişleticilerinin Kullanımı”, 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-23, Antalya, 2013 (Sözel Sunu).

D122. Özkan, B., Coşkun, E., Uysal, Ç., Eyuboğlu, A., Çöloğlu, H., Borman, H. “El Yanıklarında Super-thin Karın Flebi Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz”, 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, OP-26, Antalya, 2013 (Sözel Sunu).

D123. Çöloğlu, H., Özkan, B., Uysal, Ç., Şener, M., Borman, H. “Kranio-fasiyal bölgede kemiğe invaze non-melanositik deri malignensilerin tedavisi” 35. Ulusal TPRECD Kongresi, S 113, İstanbul, 2013 (Sözel Sunu).

D124. Özkan, B., Eyüboğlu, A., Uysal, Ç., Çöloğlu, H., Ertaş, N.M.., Borman, H. “Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Tedavi Protokolümüz” 35. Ulusal TPRECD Kongresi, S 118, İstanbul, 2013 (Sözel Sunu).

Uluslararası Bilimsel Toplantıda Davetli Konuşmacı

 1. Borman, H. “Liposuction”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği I. Ulusal Kongresi , Lefkoşa, 19-22 Haziran 2003 (Panelist).
 1. Borman, H. “Deformiteye Yönelik Nazoplasti Stratejisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi , Girne, 22-26 Haziran 2005 (Panelist).
 1. Borman, H. “Blefaroptozis”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Ulusal Kongresi , Girne, 7-11 Temmuz 2007 (Panelist).
 1. Borman, H. “Lefort Kırıkları”, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi , Girne, Temmuz 2009 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘A Modified Blepharoptosis Correction Technique Using Double Breasted Orbicularis Oculi Muscle Flaps’. The 2nd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 20, Seoul/Korea, 2010 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Modifiable Multiplanar Face-lift through Limited Incision. The 2nd International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 24, Seoul/Korea, 2010 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Blepharoptosis Correction Technique Using Overlapping Orbicularis Oculi Muscle Flaps’. International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 62, Bangkok/Thailand, 2011 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Multiplanar Facelift’. International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, 105, Bangkok/Thailand, 2011 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Multiplanar Face-lift. Symposium on Recent Advances and New Concepts in Plastic Surgery & Fat Grafting Course, Limasol/Cyprus, 2011 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Our Surgical Strategy in Breast Reduction’. Symposium on Recent Advances and New Concepts in Plastic Surgery & Fat Grafting Course, Limasol/Cyprus, 2011 (Panelist).
 1. Borman, H. ‘Breast Reduction in Women: Aesthetic and Health Benefits’. The 2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy, 15, Dubai/U.A.E, 2010 (Konferans).
 1. Borman, H. The Role of Fat Grafting in Facial Rejuvenation, 11th IQUAM Congress and Consensus Conference, Budapest/Hungary, 2014 (Davetli Konuşmacı)
 1. Borman, H. Breast Reconstruction Using Implants, 11th IQUAM Congress and Consensus Conference, Budapest/Hungary, 2014 (Davetli Konuşmacı)

Ulusal Bilimsel Toplantıda Davetli Konuşmacı

 1. Borman, H. “‘Liposuction’ ve Vücut Kontur Ameliyatları”, Halk Sağlığı Vakfı Fuarı, Ankara, 19 Mart 1999. (Konferans)
 1. Borman, H. “Bası Yarası ve Tedavisi”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D. Seminerleri, Ankara, 2000. (Seminer)
 2. Borman, H. “Küçük Cerrahi Girişimler”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji A.D. Seminerleri, Ankara, 2000. (Seminer)
 3. Borman, H. “Periokuler Bölge Rekonstrüksiyonu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 17 Ocak 2001. (Seminer)
 4. Toyganözü, H.C., Karakuşu, M., Uçar, N.N., Birkeser, E., Borman, H. “Malign Deri Tümörleri ”, VII. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu Sunumları, Ankara, 13-14 Mayıs 2005. (Panelist)
 5. Borman, H. “İleri Derecedeki Blefaroptoziste Tedavi Modaliteleri”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 7 Aralık 2005. (Seminer)
 6. M. Özyurt, A Uslu, C. Yıldırım, M. İslam. Danışman: Borman, H. “Doku Ekspansiyonu Güvenilirliğini Artırmak Amacıyla Silikon Yaprak Kullanımı”, X. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu Sunumları, Ankara, 13, 2008. (Panelist)
 7. Borman, H. “İleri Derecede Ptozis Olgularında Orbikularis Okuli Kas Flebi Kullanımı”, Okuloplastik Cerrahi Toplantısı, 2008, Gaziantep (Panelist).
 8. Borman, H. “Orta Yüz Gençleştirme”, Estetik Plastik Cerrahi Derneği 2009 Kış Toplantısı, İstanbul, 26-27 Aralık 2009. (Panelist)
 9. Borman, H. “Orta Yüz Gençleştirme”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 24 Mart 2010. (Seminer)
 10. Borman, H. Yüz Germe Paneli “Orta Yüz Germe İşlemleri”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bolu/Kartalkaya, 15 Mart, 2010. (Panelist)
 11. Borman, H. ‘Proflaktik Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon’, Ankara Bölge Toplantısı, GATA, 8 Aralık, 2010 (Panelist).
 12. Borman, H. “Yanık Rekonstrüksiyonu”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Seminerleri, Ankara, 2011 (Seminer).
 13. Borman, H. “Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB A.D. Seminerleri, Ankara, 2011 (Seminer).
 14. Borman, H. “Açık ve Kapalı Rinoplastide Tip Projeksiyonu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2011 (Panelist).
 15. Borman, H. “Abdominal Skarlı Olgularda Abdominoplasti”, TPRECD Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa, 2011 (Panelist).
 16. Borman, H. “Otolog Yağ Enjeksiyonu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2011 (Panelist).
 17. Borman, H. “Skar ve Kontraktür: Önlenmesi, Tedavisi, Rehabilitasyonu”, 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, 2011 (Konferans).
 18. Borman, H. “Açık Rinoplasti”, TPRECD V. Rinoplasti Kursu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2012 (Panelist).
 19. Borman, H. “Periorbital Yüz Gençleştirme için Orta Yüz”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bolu, Kartalkaya, 2012 (Panelist).
 20. Borman, H. “Skar Yönetimi ve Tedavisi”, 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, 2013 (Panelist).
 21. Borman, H. “Yüz Germe”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bölge Toplantısı, Ankara, 2013 (Panelist).
 22. Borman. “Mandibuler Hat ve Boyun Geçişi Estetiği”, 18. EPCD Ulusal Kongresi, İstanbul, 2014 (Panelist).
 23. Borman, H. “Meme Redüksiyonunda Ters T İnsizyondan Kaçınma”, TPRECD Kış Sempozyumu, Bursa, Uludağ, 2014 (Panelist).
 24. Borman, H. “İmplant ile Meme Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım”, TPRECD XXXV. Ulusal Kurultay, İstanbul, 2014 (Panelist).

Yurtdışında Yayımlanmış Kitap Bölümü

 1. Borman, H., Uysal, C. “Expanded Flap″, Color Atlas of Burn Reconstructive Surgery, eds. Hyakusoku, H., Orgill, DP., Teot, L., Pribaz, JJ., Ogawa, R. Chapter 5.3, Springer-Verlag, Boston.
 1. Borman, H., Uysal, C. “Free Flap Transfer″, Color Atlas of Burn Reconstructive Surgery, eds. Hyakusoku, H., Orgill, DP., Teot, L., Pribaz, JJ., Ogawa, R. Chapter 5.3, Springer-Verlag, Boston.
 2. Abbas, O.L.,Borman, H. Basal Cell Carcinoma: An Epidemiologic Analysis. Epidemiology – Theory, Research and Practice. 1st Edition, iConcept Press Ltd., ISBN: 978-1-922227-331.
Yazılan Ulusal Kitap Bölümü
 1. Borman H. “Dudak ve Damak Yarığı Olan Hastalarda Yüz Gelişimi″, Dudak ve Damak Yarıkları, ed.ler Y. Erk ve F. Özgür, 51-54, İşkur Matbaacılık, Ankara, 1999.

Atıf Alan Makaleler

SCI ve SCI-Expanded Listesinde Kayıtlı Olan Dergilerdeki Yayınlar

1- Borman, H., Kocabalkan, O., Özgür, F., Gürsu, G. “A Health Hazard for Female Adolescent Farmers: Scalp Avulsion”, J. Adolesc. Health, 20, 2 (1997).

D1. Reed, D.B., Claunch, D.T. “Nonfatal farm injury incidence and disability to children – A systematic review”, Am. J. Prev. Med., 18, 70-79 Suppl. S (2000).

2- Kostakoğlu, N., Borman, H., Keçik A. “Anomalous Flexor Digitorum Superficialis Muscle Belly: An Unusual Case of Mass in the Palm”, Br. J. Plast. Surg. 50, 654-656 (1997).

D2. Elliot, D., Khandwala, A.R., Kulkarni, M. “Anomalies of the Flexor Digitorum Superficialis Muscle”, J. Hand Surg. – Brit. Eur. 24B, 570-574 (1999).

D3. Borman H, Maral T. Forked insertion of flexor digitorum profundus to the little finger: An aberration. Plast. Reconstr. Surg. 105(4): 1580-1581 (2000).

D4. Cornwall, R., Koris, M.J., Jupiter, J.B. “Wrist Joint Ganglion Presenting as a Painless Mass in the Palm: Report of 2 Cases”, J. Hand Surg. (Am.) 29A (2): 289-292 (2004).

D5. Atroshi I, Persson PE. Idiopathic Hypertrophy of the First Dorsal Interosseous and Thenar Muscles Presenting as a Tumor in a 12-year-old Boy. Acta Orthop. 76 (6): 939-940 (2005).

D6. Dodds SD. A flexor carpi radialis brevis muscle with an anomalous origin on the distal radius. J. Hand Surg. (Am). 31A(9): 1507-1510 (2006).
3Borman, H., Kostakoğlu, N. “Combined Median and Ulnar Entrapment Neuropathies”, Plast. Reconstr. Surg., 102, 1780-1781 (1998).

D7. Wise, D.M. “Combined Median and Ulnar Entrapment Neuropathies”, Plast. Reconstr. Surg. 103, 2091-2092 (1999).

D8. Mondelli M, Padua L, Giannini F, et al. A self-administered questionnaire of ulnar neuropathy at the elbow. Neurol. Sciences 27(6): 402-411 (2006).

4- Borman, H., Şafak, T., Ertoy, D. “Fibrosarcoma following Radiotherapy for Breast Carcinoma: A Case Report and Review of the Literature,” Ann. Plast. Surg., 41, 201-204 (1998).

D9. Anania, G., Parodi P.C., Sanna A., Rampino E., Marcotti E., Di Loretto C., Zuiani C., Donini A. “Radiation-induced Angiosarcoma of the Breast: Case Report and Self-Criticism of Therapeutic Approach”, Ann. Chir., 127, 388-391 (2002).

D10. Plotti F, Di Donato V, Zullo MA, et al. An unusual case of secondary fibrosarcoma after treatment for breast cancer. Gynecol. Oncol. 103(3): 1133-1136 (2006).

5- Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., Haberal, M. “Skin Flap Survival after Superficial and Deep Partial-Thickness Burn Injury”, Ann. Plast. Surg. 43, 513-518 (1999).

D11. Perez-Hernandez, M.A., Piqueras-Perez, J.M., Bengoechea-Beeby, M., et al. “Use of Acutely Burned Skin of a Digit as a Flap Donor Site”, Plast. Reconstr. Surg. 114 (2): 625-626 (2004).

D12. Akyurek,M., Şafak, T. “Transfer of a Free Flap from an Acutely Burned Donor Site”, Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg. 38 (6): 370-372 (2004).

6-Maral, T., Borman, H., Arslan, H., Demirhan, B., Akınbingöl, G., Haberal, M. “Effectiveness of Human Amnion Preserved Long-Term in Glycerol as a Temporary Biological Dressing,″ Burns, 25, 625-635 (1999).

D13. Price, R.D., Das-Gupta, V., Frame, J.D., Navsaira, H.A. “A Study to Evaluate Primary Dressings for the Application of Cultured Keratinocytes″, Br. J. Plast. Surg., 54, 687-696 (2001).

D14. Ravishanker R, Bath AS, Roy R. “Amnion Bank” – The Use of Long Term Glycerol Preserved Amniotic Membranes in the Management of Superficial and Superficial Partial Thickness Burns. Burns 29 (4): 369-374 (2003).

D15. Fliniaux, I., Viallet, J.P., Dhouailly, D., et al. “Transformation of Amnion Epithelium into Skin and Hair Follicles″, Differentiation 72 (9-10): 558-565 (2004).
D16. Heinz, C., Eckstein, A., Steuhl, K.P., et al. “Amniotic Membrane Transplantation for Reconstruction of Corneal Ulcer in Graves Ophthalmopathy″, Cornea 23 (5): 524-526 (2004).

D17. Datta, P., Bhattacharyya, D. “Spectroscopic and Chromatographic Evidences of NADPH in Human Placental Extract Used as Wound Healer″, J. Pharm. Biomed. Anal. 34 (5): 1091-1098 (2004).

D18. Dua, H.S., Gomes, J.A.P., King, A.J., et al. “The Amniotic Membrane in Ophthalmology″,
Surv. Ophthalmol. 49 (1): 51-77 (2004).
D19. Chakraborty, P.D., Bhattacharyya, D. “In vitro Growth Inhibition of Microbes by Human Placental Extract″, Current Science 88 (5): 782-786 (2005).
D20. Sanmano, B. Mizoguchi, M., Suga, Y., et al. “Engraftment of Umbilical Cord Epithelial Cells in Athymic Mice: In an Attempt to Improve reconstructed Skin Equivalents Used as Epithelial Composite″, J. Dermatol. Science 37 (1): 29-39 (2005).

D21. Enoch, S., Shaaban, H., Dunn, K.W. “Informed Consent Should be Obtained from Patients to Use Products (Skin Substitutes) and Dressings Containing Biological Material″, J. Med. Ethics 31 (1): 2-6 (2005).

D22. Wilshaw SP, Kearney JN, Fisher J, et al. Production of an acellular amniotic membrane matrix for use in tissue engineering. Tissue Engineering 12(8): 2117-2129 (2006).

D23. Hasegawa T, Mizoguchi M, Haruna K, et al. Amnia for intractable skin ulcers with recessive dystrophic epidermolysis bullosa: Report of three cases. J. Dermatol. 34(5): 328-332 (2007).

D24. Kesting MR, Wolff KD, Hohlweg-Majert B, et al. The Role of Allogenic Amniotic Membrane in Burn Treatment. J. Burn Care Res. 29(6): 907-916 (2008).

D25. Lineen E, Namias N. Biologic dressing in burns. J. Craniofac. Surg. 19(4): 923-928 (2008).

D26. Tsuzuki K, Yamashita K, Izumisawa Y, et al. Microstructure and glycosaminoglycan ratio of canine cornea after reconstructive transplantation with glycerin-preserved porcine amniotic membranes. Vet. Ophthalmol. 11(4): 222-227 (2008).

D27. Branski LK, Herndon DN, Celis MM, et al. Amnion in the treatment of pediatric partial-thickness facial burns. Burns 34(3): 393-399 (2008).

D28. Lo V, Pope E. Amniotic membrane use in dermatology. Int. J. Dermatol. 48(9): 935-940 (2009).

D29. De D, Chakraborty PD, Bhattacharyya D. Analysis of free and bound NADPH in aqueous extract of human placenta used as wound healer. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 877 (24): 2435-2442 (2009).

D30. Saffle JR. Closure of the Excised Burn Wound: Temporary Skin Substitutes. Clin. Plast. Surg. 36(4): 627-628 (2009).

7-Borman, H., Özgür, F., Gürsu, G. “Evaluation of Soft Tissue Morphology of the Face in 1050 Young Adults”, Ann. Plast. Surg., 42, 280-288 (1999).

D31. Farkas, L.G., Forrest, C.R., Litsas, L. “Revision of Neoclassical Facial Canons in Young Adult Afro-Americans” Aesthetic Plast. Surg., 24, 179-184 (2000).

D32. Ferrario, V.F., Sforza, C., Colombo, A., Schmitz, J.H., Serrao, G. “Morphometry of the Orbital Region: A Soft-tissue Study from Adolescence to Mid-adulthood”, Plast. Reconst. Surg. 108, 285-292 (2001).

D33. Özkağnıcı, A., Büyükmumcu, M., Zengin, N., Gündüz, K., Koç, H. “Ocular and Periorbital Anthropometric Measurements in Term Turkish Newborns”, Surg. Radiol. Anat., 23, 321-324 (2001).

D34. Le, T.T., Farkas, L.G., Ngim, R.C., Levin, L.S., Forrest, C.R. “Proportionality in Asian and North American Caucasian Faces Using Neoclassical Facial Canons as Criteria”, Aesthetic Plast. Surg., 26, 64-69 (2002).

D35. Mowlavi, A., Meldrum, D.G., Wilhelmi, B.J. “Implications for Nasal Recontouring: Nasion Position Preferences as Determined by a Survey of White North Americans”,
Aesthetic Plast. Surg. 27 (6): 438-445 (2003).

D36. Ferrario, V.F., Dellavia, C., Serrao, G., et al. “Soft-tissue Facial Areas and Volumes in Individuals with Ectodermal Dysplasia: A Three-Dimensional Non Invasive Assassment”,
Am. J. Med. Genet. A. 126A (3): 253-260 (2004).

D37. Kunjur J, Sabesan T, Ilankovan V. Anthropometric Analysis of Eyebrows and Eyelids: An Inter-racial Study. Br. J. Oral Maxillofac Surg 44 (2): 89-93 (2006).

D38. Ercan I, Etoz A, Guney I, et al. Statistical shape analysis of nose in Turkish young adults. J. Craniofac. Surg. 18(1): 219-224 (2007).

D39. Young PA, Sinha U, Rice DH, et al. Circles of prominence – A new theory on facial aesthetics. Arch. Facial Plast. Surg. 8(4): 263-267 (2006).

D40. Uzun A, Akbas H, Bilgic S, et al. The Average Values of the Nasal Anthropometric Measurements in 108 Young Turkish Males. Auris Nasus Larynx 33 (1): 31-35 (2006).

D41. Taskinalp O, Erdem N. Some Vertical Proportions of the Face in Turkish Adults. Trakya Univ. Tıp Fak. Derg. 26(1) 49-52 (2008).

D42.Biler JA, Kim DW. A Contemporary Assessment of Facial Aesthetic Preferences. Arch. Facial Plast. Surg. 11(2): 91-97 (2009).
D43. Etoz BC, Etoz A, Ercan I. Nasal shapes and related differences in nostril forms: A morphometric analysis in young adults. J. Craniofac. Surg. 19 (5): 1402-1408 (2008).
D44. Scavone H, Zahn-Silva W, do Valle-Corotti KM, et al. Soft tissue profile in white Brazilian adults with normal occlusions and well-balanced faces. Angle Orthod. 78(1): 58-63 (2008).

D45. He ZJ, Jian XC, Wu XS, et al. Anthropometric Measurement and Analysis of the External Nasal Soft Tissue in 119 Young Han Chinese Adults. J. Craniofac. Surg. 20(5): 1347-1351 (2009).
D46. Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb H, Khammar T, et al. Anthropometric measurements of the external nose in 18-25-year-old Sistani and Baluch aborigine women in the southeast of Iran . Folia Morphologica 68 (2): 88-92 (2009).

8-Borman, H. “A Simple Apparatus for Fluid Evacuation: Syringe Suction Drain”, Plast. Reconstr. Surg., 104, 1939-1940 (1999).

D47. Pignatti, M., Cristofoli, C., Rigotti, G. “Repositioning of a drain”, Plast. Reconstr. Surg. 108, 268 (2001).

D48. Dini, G.M., de Castilho, H.T., Ferreira, L.M. “A Simple Technique for Inserting a Drain Through subcutaneous Tissue”, Plast. Reconstr. Surg. 112 (1): 349-350 (2003).

D49. Akin, S. “A Modified Syringe Suction Drainage System”, Plast. Reconstr. Surg. 113 (7): 2221-2222 (2004).

D50. Al-Ani, S.A. “Constructing Your Own Suction Drainage System”, Plast. Reconstr. Surg. 114 (2): 614-615 (2004).

D51. Siddiqui, N., Imran, D. “A Substitute for the Suction Catheter”, Plast. Reconstr. Surg. 115 (5): 1436-1436 (2005).

D52. Tan O, Atik B, Parmaksizoglu D. An Adjustable Syringe Suction Drain. Plast. Reconstr. Surg. 116 (7): 2060-2061 (2005).

D53. Ozturk N, Sonmez A, Numanoglu A. Use of a feeding tube as an alternative to Penrose drain. Ann. Plast. Surg. 58(2): 233-234 (2007).

9-Maral, T., Borman, H. “Reconstruction of the Upper Portion of the Ear by Using an Ascending Helix Free Flap from the Opposite Ear″, Plast. Reconstr. Surg., 105, 1754-1757 (2000).

D54. Yotsuyanagi, T., Watanabe, Y., Yamashita, K., Shinmyo, Y., Urushidate, S., Yokoi, K., Sawada Y. “Reconstruction of Defects Involving the Middle Third of the Auricle with a Full-Thickness Conchal Chondrocutaneous Flap″, Plast. Reconstr. Surg., 109, 1366-1371 (2002).

10-Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., Haberal, M. “Reliability of Island Flaps Raised after Superficial and Deep Burn Injury”, Ann. Plast. Surg. 45, 395-398 (2000).

D55. Elshaer, W.M. “Extended Lower Trapezius Island Myocutaneous Flap in the Repair of Postburn Axillary Contracture”, Plast. Reconstr. Surg. 113 (7): 2076-2081 (2004).

D56. Perez-Hernandez, M.A., Piqueras-Perez, J.M., Bengoechea-Beeby, M., et al. “Use of Acutely Burned Skin of a Digit as a Flap Donor Site”, Plast. Reconstr. Surg. 114 (2): 625-626 (2004).

D57. Dorsett-Martin, W.A. “Rat Models of Skin Wound Healing: A Review”, Wound Repair Regen. 12 (6): 591-599 (2004).

D58. Akyurek, M., Safak, T. “Transfer of a Free Flap from an Acutely Burned Donor Site”, Scand. J. Plast. Reconstr. Hand Surg. 38 (6): 370-372 (2004).

D59. Martin JP, Chambers JA, Long JN. Use of Radial Artery Perforator Flap From Burn-Injured Tissues. J. Burn. Care Res. 29(6): 1009-1011 (2008).

11-Borman, H. “Pregnancy in the Early Period after Abdominoplasty”, Plast. Reconstr. Surg. 109, 396-397 (2002).

D60. Wallach, S.G. “Pregnancy after Abdominoplasty”, Plast. Reconstr. Surg. 110, 1805 (2002).

D61. Collin TW, Coady MSE. Is Pregnancy Contraindicated following Free TRAM Breast Reconstruction? J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 59 (5): 556-559 (2006).

D62. Borman H. Pregnancy after abdominoplasty – Reply. Plast. Reconstr. Surg. 110(7):1805-1806 (2002)

12-Borman, H. “New Adjustable Suture Technique for Managing Eyelid Ptosis″, Ann. Plast. Surg., 47, 673-677 (2001).

D63. de la Torre, J.I., Martin, S.A., De Cordier, B.C., et al. “Aesthetic Eyelid Ptosis Correction: A Review of Technique and Cases”, Plast. Reconstr. Surg. 112 (2), 655-60 (2003).

D64. McCulley, T.J., Kersten, R.C., Kulwin, D.R., et al. “Outcome and Influencing Factors of External Levator Palpebrae Superioris Aponeurosis Advancement for Blepharoptosis” Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 19(5): 388-393 (2003).

D65. Gunisch, O.D., Pfeifer, M.J. “Adjustment of Eyelid Level in Levator Surgery for Ptosis. Surgical Aspects” Ophthalmologe 101 (5): 471-77 (2004).

D66. Kakizaki H, Zako M, Mito H, et al. Intraoperative Quantification using Finger Force for Involutional Blepharoptosis without Postoperative Lagophthalmos. Jpn. J. Ophthalmol. 50 (2): 135-140 (2006).

13-Borman, H., Maral, T., Tancer, M. “Fingertip Reconstruction Using Two Variations of Direct-Flow Homodigital Neurovascular Island Flaps″ Ann. Plast. Surg., 45, 24-30 (2000).

D67. Fitoussi, F., Ghorbani, A., Jehanno, P., et al. “Thenar Flap for Severe Finger Tip Injuries in Children″ J. Hand Surg. (Br. and Eur.) 29B (2): 108-112 (2004).

D68. Henry M, Stutz C. Homodigital antegrade-flow neurovascular pedicle flaps for sensate reconstruction of fingertip amputation injuries. J. Hand Surg. (Am) 31A(7): 1220-1225 (2006).

D69. Tuncali D, Barutcu AY, Gokrem S, et al. The hatchet flap for reconstruction of fingertip amputations. Plast. Reconstr. Surg. 117(6): 1933-1939 (2006).

D70. Chai YM, Kang QL, Yang QC, et al. Replantation of amputated finger composite tissues with microvascular anastomosis. Microsurg. 28(5): 314-320 (2008).

D71. Henry M. Specific complications associated with different types of intrinsic pedicle flaps of the hand. J. Reconstr. Microsurg. 24(3): 221-225 (2008).

14-Borman, H., Özcan, G. “Chondroid Syringoma at the Fingertip – An Unusual Localization”, Eur. J. Plast. Surg., 21, 311-313 (1998).

D72. Copcu, E. “Posttraumatic Fingertip Lipoma″, Plast. Reconstr. Surg. 114 (7): 1986-1987 (2004).

D73. Bekler H, Gokce A, Beyzadeoglu T. Chondroid syringorna of the hand: A rare localization.
Handchir. Microchir. Plast. Chir. 39(6): 430-432 (2007

D74. Agrawal A, Kumar A, Sinha AK, et al. Chondroid syringoma. Singapore Med. J. 49(2):33-34 (2008).

15-Borman, H., Maral, T. “The Gluteal Fasciocutaneous Rotation-Advancement Flap with V-Y Closure in the Management of Sacral Pressure Sores″, Plast. Reconstr. Surg., 109, 2325-29 (2002).

D75. Ichioka, S., Okabe, K., Tsuji, S., et al. “Distal Perforator-bazlı Fasciocutaneous V-Y Flap for Treatment of Sacral Pressure Ulcers″, Plast. Reconstr. Surg. 114 (4): 906-909 (2004).

D76. Josvay J, Sashegyi M, Kelemen N, et al. Clinical Experience with the Hatchet-Shaped Gluteus Maximus Musculocutaneous Flap. Ann. Plast. Surg. 55 (2): 179-182 (2005).

D77. Lykoudis EG, Spyropoulou GACThe use of suture anchors in reconstruction of sacral pressure ulcers with gluteal fasciocutaneous advancement flaps. Ann. Plast. Surg. 59(1): 92-94 (2007).
D78. Prado A, Ocampo C, Danilla S, et al. A new technique of “double-A” bilateral flaps based on perforators for the treatment of sacral defects. Plast. Reconstr. Surg. 119(5): 1481-1490 (2007).

D79. Bass MJ, Phillips LG. Pressure sores. Curr. Probl. Surg. 44(2): 101-143 (2007).
D80. Kiran RP, Kalavagunta S, Berube M, et al. Bilateral V-Y advancement flaps for the management of extensive defects of the perianal skin. Am. Surg. 72(7): 631-632 (2006).

D81. Sungur N, Kocer U, Uysal A, et al. : V-Y rotation advancement fasciocutaneous flap for excisional defects of pilonidal sinus. Plast. Reconstr. Surg. 117(7): 2448-2454 (2006 ).

D82. Xu YQ, Hai HL, Liang ZY, et al. Pedicled Fasciocutaneous Flap of Multi-island Design for Linfo Sacral Defects. Clin. Orthop. 467(8): 2135-2141 (2009).
16-Borman, H., Özgür, F. “A Simple Instrument to Define the Frankfurt Horizontal Plane for Soft Tissue Measurements of the Face”, Plast. Reconstr. Surg., 102, 580-581 (1998).

D83. Linneau KF, Stanley RB, Hallama DK, et al. “Imaging of High-Energy Midfacial trauma: What the Surgeon Needs to Know”, Eur. J. Radiol. 48 (1): 17-32 (2003).

D84. Carruthers, A., Carruthers, J., Flynn, T. “Surgical Pearl: accurate documentation of Facial Lesions Using Only One Landmark”, J. Am. Acad. Dermatol. 49 (2): 359-360 (2003).

17-Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T. Bilateral Brachial Plexus Palsy after a Prolonged Surgical Procedure of Reduction Mammaplasty, Abdominoplasty, and Liposuction. Ann. Plast. Surg., 49, 219-220 (2002).

D85. Brunette KEJ, Hutchinson DO, Ismail H. Bilateral Brachial Plexopathy following Laparoscopic Bariatric Surgery. Anaesth. Intensive Care 33 (6): 812-815 (2005).

D86. Shermak M, Shoo B, Deune EG. Prone Positioning Precautions in Plastic Surgery.
Plast. Reconstr. Surg. 117 (5): 1584-1588 (2006).

D87. Field L, Al-Baqami R, Kadry R, et al. Brachial plexopathy from tumescent anesthesia?
Dermatol. Surg. 33(3): 390-391 (2007).

D88. Ellsworth WA, Basu CB, Iverson RE. Perioperative considerations for patient safety during cosmetic surgery – preventing complications. Can. J. Plast. Surg. 17(1):9-16 (2009).

18-Borman, H., Maral, T. “Periorbital Reconstruction Using Variations of the Upper Eyelid Flap″, Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg., 37, 18-21 (2003).

D89. Dagregorio G, Darsonval V. Post-ablative reconstructon of the medial canthus and medial orbital wall using conchal cartilage graft with three illustrative cases. Br. J. Plast. Surg. 58 (8): 1152-1157 (2005).

D90. Lopez R, Lauwers F, Paoli JR, et al. The vascular system of the upper eyelid. Anatomical study and clinical interest. Surg Radiol. Anat. 30(3): 265-269 (2008).

D91. Kılinc H, Bilen BT. Supraorbital artery island flap for periorbital defects. J. Craniofac. Surg. 18(5): 1114-1119 (2007).

D92. Atik B, Tan O, Bekerecioglu M, et al. Reconstruction of lower eyelid defects using a cross upper eyelid flap composited with ear cartilage. Dermatol. Surg. 33(6): 709-712 (2007).

19-Borman H, Caglar B, Ertas NM, Seyhan T et al. An easy way of obtaining symmetry in auricular surgery using a mirror″, Ann. Plast. Surg., 58(6): 707 (2007).

D93. Ji CY, Yang B, Zhang JM. An easy way of obtaining symmetry in auricular surgery using rotated photographs. Ann. Plast. Surg. 61(3): 354-354 (2008).

20-Maral, T., Aygün, C., Borman, H. “Management and Prevention of Ongoing Peristaltic Contractions of the Neovagina following Rectosigmoid Neocolpopoiesis in Male Transsexuals″, Plast. Reconstr. Surg., 109, 1667-1671 (2002).

D94. Sutcliffe PA, Dixon S, Akehurst RL, et al. Evaluation of surgical procedures for sex reassignment: a systematic review. J. Plast. Reconstr. Aesthetic Surg. 62(3) 294-306 (2009).

21-Borman, H., Akınbingöl, G., Maral, T., Sözay, S. “Entrapment Neuropathy of the Upper Extremity in Hemodialysis Patients″, Plast. Reconstr. Surg., 109, 2598 (2002).

D95. Padberg FT, Calligaro KD, Sidawy AN. Complications of arteriovenous hemodialysis access: Recognition and management. J. Vasc. Surg. 48: 55-80 Suppl. (2008).

D96. Ozdemir O, Calisaneller T, Sonmez E, et al. Tarsal tunnel syndrome in a patient on long-term peritoneal dialysis: Case report. Turk. Neurosurg. 17(4): 283-285 (2007).

22-Ozin, B., Borman, H., Bozbaş, H., Atar, I., Korkmaz, M.E., Müderrisoğlu, H. “Implantation of Submammary Implantable Cardioverter Defibrillators″, Pacing Clin. Electrophysiol., 27, 779-82 (2004).

D97. Collins KK, Runciman M, Rausch CM, et al. Toward Improved Cosmetic Results: A Novel Technique for the Placement of a Pacemaker or Internal Cardioverter/Defibrillator Generators in the Axilla of Young Patients. Pediatr. Cardiol. 30 Issue: 8 Pages: 1157-1160 (2009).

D98. Sowell LV, Kuhl EA, Sears SF, et al. Device implant technique and consideration of body image: Specific procedures for Implantable Cardioverter Defibrillators in female patients. J. Womens Health 15(7): 830-835 (2006).

23-Borman, H., Özcan, G. “Modified Adjustable Technique to Anchor the Levator Muscle to the Flap Used in Total Upper Eyelid Reconstruction”, Br. J. Plast. Surg., 51, 566-568 (1998).

D99. Borman H. New adjustable suture technique for managing eyelid ptosis. Ann. Plast. Surg. 47(6): 673-677 (2001).

D100. Erdogmus S, Govsa F. The arterial anatomy of the eyelid: importance for reconstructive and aesthetic surgery. J. Plast. Reconstr. Aest. Surg. 60(3): 241-245 (2007).

29-Diğer Atıflar

Borman, H., Özgür, F., Gürsu, G. “Evaluation of Soft Tissue Morphology of the Face in 1050 Young Adults”, Ann. Plast. Surg., 42, 280-288 (1999).

D101. Tan Ergin. “Preoperatif Hazırlık ve Anestezi”, Açık Teknik Septorinoplasti, ed. T. Ergin, Bölüm 4, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.

 1. Tez Yönetimi

Tıpta Uzmanlık Tezi

 1. Akınbingöl, G., “Yüzeyel Yanık Hasarı olan Deride Cerrahi İnsizyon Hattında Yara İyileşmesinin Değerlendirilmesi”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2003. Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Hüseyin Borman.
 2. Deniz, M., “Staz Bölgesi Nekrozunu Önleyen Etkili Bir Antioksidan İlaç: N-Asetilsistein”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2009. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Borman.
 3. Abbas, O.L., “İskemik Ortamda ‘Notch’ Sinyal Yolağının Rolü”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2012. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin Borman.
 1. Verilen Dersler

3Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü-Dönem 3

 • 1Tıp Fakültesi-Dönem 3
 • 2Tıp Fakültesi-Dönem 5
 • Derinin Benign Tümörleri1
 • Derinin Malign Tümörleri1
 • Plastik Cerrahiye Giriş2
 • Greftler ve Flepler3,1
 • El Cerrahisine Giriş2
 • Konjenital El Anomalileri2
 • El Yaralanmaları2, 3
 • Meme Rekonstrüksiyonu2
 • Bası Yaraları3,2
 • Yara İyileşmesi3
 • Yanık ve Tedavisi3
 1. Dergilerde Hakemlik

SCI ve SCI-Expanded Listesinde Kayıtlı Olan Dergilerde Hakemlik

 1. ”V-Y Modification of the Superior Gluteal Artery Perforator Flap for Sacral Pressure Sores’’ Plastic and Reconstructive Surgery, Manuscript # 04-ma0390, April 2004.
 2. ”Malignant Chondroid Syringoma: Report of a case’’ European Journal of Dermatology, Manuscript # ejd 090959, December 2009.
 3. ”Different Methods of Skin Grafting in Mice’’ Experimental and Clinical Transplantation, Manuscript # ECT-OA-03-10-0025, March 2010.
 4. ’’Strategies in Management of Postburn Breast Deformity’’ Burns, JBUR-D-13-00126, March 2013
 5. ’’Low-level Lasertherapy Accelerates the Healing Process of Skin Burns – The Benefits are Dependent of Intensity and Application Mode’’ Burns, JBUR-D-13-00268, July 2013
 6. “Application of xenogeneic (porcine) acellular dermal matrix in the protection of human traumatic open abdominal wound” Experimental and Clinical Transplantation, Manuscript ID ECT-CR-12-13-0294, December 2013
 7. ’’Stromal Vascular Fraction Improves Deep Partial Thickness Burn Wound Healing in Rats’’, Burns JBUR-D-13-00438R2, January 2014
 8. “Soft Tissue Cover of an Exposed Transplanted Kidney – a Case Report” Experimental and Clinical Transplantation, Manuscript ID ECT-CR-04-14-0071, April 2014
 9. “The use of Skin Substitutes and Burn Care. Results of an International Internet Survey. Which one do we know, which one do we use?” Burns, JBUR-D-14-00276, June 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yapılan Hakemlik

1.”Elektrik Yanığına Bağlı Gelişen Spinal Kanal Hasarı ve Kranyum Defekti – Vaka Sunumu”, Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi, Makale No. 09, Mayıs 2002.

2.“Reconstruction with Autoclavized Dysplastic Bone Graft in Craniofacial Fibrous Dysplasia: A Case Report” Journal of Turkish Neurosurgery, Makale No. 01 E 1147, Mayıs 2002.

3 ‘‘Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 617, Aralık 2004.

4. ‘‘Topikal Olarak Uygulanan Nitrofurazon ve Rifamisin’in Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No.609 numaralı makaleyi Ağustos 2004.

5. ‘‘Deri Kanseri ve Lenfoproliferatif Hastalık Birlikteliği: Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi’’ Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No.613 Aralık 2004.

6. ‘‘Göğüs ve Karın Ön Duvarı Rekonstrüksiyonlarında Torakoepigastrik Flep Deneyimlerimiz’’,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No.533, Nisan 2005.

 • ‘‘Başparmağın Farklı Deformitelerinin Onarımında 1. Dorsal Metakarpal Arter Ada Flebinin Kullanımı’’ Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 534, Nisan 2005.

8 ”Kompozit Doku Allotransplantasyonunun Evrimi ve Klinik Uygulamalar”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 651, Ekim 2005.

9. ‘Medial Kantal Bölge ve Burun Yan Duvarı Tam Kat Defektlerinin ‘Medial Tabanlı Üst Gözkapağı Myokutan Flebi’ ile rekonstrüksiyonu’ Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 654, Kasım 2005.

10. ‘Alt Göz Kapağı ve Medial Kantus Onarımlarında Nazal Kondromukozal Flep Kullanımı‘,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 657/2, Ocak 2006.11. ‘Superior Tabanlı Fleple (Frontal Kas İlerletme) Frontal Askı Yönteminin (Otojen Fasya ile) Ağır Doğumsal Ptozlarda Karşılaştırılması’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No.

4, Nisan 2006.

 • ‘Deprese Skarların Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Subkutan Dokuya Z-Plasti’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 678/2, Mayıs 2006.
 • Bayan Plastik Cerrahların Kendileri için Meme Rekonstrüksiyonunda Tercihlerinin Araştırılması”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 1186, Şubat 2010.
 • Kültüre Kemik İliği Kök Hücresinin Uç-İçe Onarılmış Periferik Sinir Rejenerasyonundaki Etkisi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Makale No. 194 Nisan 2010.
 • “Rinofima Cerrahisinde Yeni Bir Yöntem: Plasmablade İle Eksizyon”, Türk Plastik Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Aralık 2010.