Hüseyin Borman

Hakkımızda

Özgeçmiş
Özgeçmiş

Derece Bölüm/Program Üniversite Y. Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hacettepe Üniversitesi Doçentlik Plastik,…

GÖRÜNTÜLE
Akademik Jüri Görevleri
Akademik Jüri Görevleri

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi, Magosa, 2006, Kongre Başkanı., The 4th Meeting…

GÖRÜNTÜLE
Bilimsel Eserler ve Yayınlar
Bilimsel Eserler Ve Yayınlar

A1. Borman, H., Kocabalkan, O., Özgür, F., Gürsu, G. “A Health Hazard for Female Adolescent Farmers: Scalp Avulsion”, J. Adolesc.…

GÖRÜNTÜLE
Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar
Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

D1. Borman H., Keçik, A. “Üst Ekstremite Yanıklarındaki Deneyimlerimiz″ V. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, 189-191, Denizli, 1996.

GÖRÜNTÜLE