Meme Küçültme

Meme Küçültme

Meme Küçültme

Puberteden sonra aşırı büyüme gösteren memeler beraberinde sarkmayı da getirmektedir. Estetik görünüm bozulmakta, boyun, sırt ve omuz ağrıları ortaya çıkmaktadır. Duruş pozisyonunun bozulmasına, meme altlarında terleme ve mantar enfeksiyonları oluşmasına neden olmaktadır. Hasta, hiçbir giysi içinde rahat edemez ve sosyal – kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşar.

Meme küçültme ameliyatları birçok yöntemi içermektedir. Bu yöntemler cerrahın tercihi ve hastanın kalacak iz konusundaki onayı ile belirlenmektedir. Meme küçültme ameliyatında kullanılacak olan yönteme göre meme başı çevresinde, vertikal, L ve Ters T şeklinde kesiler uygulanmaktadır. Meme başı canlılığını korumak için ise üst, alt, yan ve merkez dokular köprü olarak kullanılmaktadırlar. Uygulanan kesiler zamanla deri rengine dönmekte ve belirsizleşmektedirler. Uygulanacak teknik ve kalacak izler hastanın meme sarkıklığı ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Temel hedef en az iz bırakarak istenilen boyutta ve vücut geneline orantılı güzel bir meme elde etmektir. Bu amaçla aşırı büyük olmayan memelerde sadece vertikal bir iz bırakan ‘Vertikal Meme Küçültme’ ameliyatını uyguluyoruz. Bu teknikte meme dik ve estetik bir görünüm kazanmaktadır. Memenin küçültülmesi sonrasında hasta adeta hafiflemekte ve rahatlamaktadır. Aynı ameliyatta memeler şekillendirilmekte, dikleştirilmekte ve estetik bir görünüme kavuşturulmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar aktivitelerinin arttığını ve giysilerinin daha çok yakıştığını ifade etmektedirler. Spor yapma olanağı da bulan hastalar hızla vücut şekillerinin de bu sayede güzelleştiğini fark ederler.

Bu ameliyat genel anestezi veya sedasyon altında yapılabilir. Ameliyat süresi yapılacak işleme bağlı olarak 2-3 saat uzunluğundadır. Aynı gün veya arzu edilirse ertesi gün eve gidilebilir. Ortalama 3-7 gün sonra işe dönülebilir.

Meme Küçültme Yöntemleri

Meme küçültme ameliyatları vücuda orantısız bir şekilde büyük memeye sahip olan kadınlara uygulanmaktadır. Hormonal ya da genetik sebepler ile normalden fazla büyük olan memeye sahip kadınlar; aşırı terleme problemi, pişik problemi ve kıyafet seçiminde problemler yaşamaktadır. Aynı zamanda toplum içerisinde psikolojik problemler yaşamaktadır. Bu nedenle meme bölgesinde süt kanallarına uzak bölgedeki fazla dokuların alınması işlemi ile meme küçültme ameliyatı gerçekleştirilmektedir. 

Meme Küçültme Ameliyatı

Meme küçültme ameliyatının tercih edilme sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Meme uçlarının sarkması
  • Omuzlarda çökme
  • Sutyen bulmakta zorluk
  • Spor yapamama
  • Psikolojik sorunlar
  • Sırt ve boyun ağrısı
  • Meme altında pişik ve yara oluşumları

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Meme küçültme ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinde doktorun önerdiği bandaj ya da özel sutyen kullanılmalıdır. Hastalar ameliyattan yaklaşık 1 hafta sonra iş yaşamlarına geri dönebilmektedir. Bununla birlikte en az 1 y süre ağır sporlar yapılmamalı ve vücut çok fazla zorlanmamalıdır. Meme küçültme ameliyatı sonrasında kadınların postürleri düzelecek ve şikayetleri ortadan kalkacaktır. 

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılıyor?

Toplumumuzda yaygın olarak karşılaştığımız bir sorun olan memelerin büyük olması (Jigantomasti), sağlık ve sosyal açılardan birçok probleme yol açmaktadır. Bu kadınların, memelerindeki ağırlık nedeniyle dik duramadıklarını, boyun, sırt ve bel ağrısı çektiklerini, memelerini saklamak amacıyla kambur bir pozisyon aldıklarını sıklıkla görüyoruz. Bu kişiler sosyal bir ortamda rahat edemezler, spor yapamazlar ve sonuçta şişmanlama eğilimine girerler. Bu kısır döngü içerisindeki kişi sağlık, sosyal ve kariyer anlamında olumsuz bir döngüye girer. Bu döngüyü kırmak için sadece bir kıvılcım yeterlidir. O da ameliyat olma kararıdır.

Estetik meme ameliyatları sayesinde artık bu kişiler bahsettiğimiz sorunlardan kurtulabilmektedirler. Memeler küçülüp dikleşince kişinin özgüveninin arttığını görüyoruz. Bu kişiler, memelerinin küçülmesinin getirdiği motivasyonla spora başlamakta ve tüm vücutlarını şekle sokma çabası içine girmektedirler. Bunu yaparken de bir görev olarak değil, içinden gelen bir sevinçle bunu yapmaktadırlar. Tüm bunlar özgüveni artırmakta ve kişinin kendini daha çok sevmesine ve kendine özen göstermesine yol açmaktadır. Sosyal ilişkilerinde daha girişken ve iş hayatında daha başarılı olmaktadırlar.

Biz meme küçültme ameliyatlarını birçok farklı kesi ile yapabilmekteyiz. Meme boyutu ve cerrahın en iyi sonucu elde edeceğini düşündüğü yönteme göre uygun bir ameliyat yapılabilir. Bu kesilerin bıraktığı izler kişinin yara iyileşme tarzına ve dikiş tekniğine göre farklılıklar gösterebilir. Bu kesilerin nerelerden yapıldığına genel olarak bakarsak; meme başı, dikey, meme altı yatay ve diğer kesiler olarak sayabiliriz. İzlerin bir süre sonra silikleşeceği ve yaklaşık 1.5 yıl içerisinde belirsiz bir hale geleceği düşünülürse izlerden çok meme şeklinin güzel olması ön planda tutulacaktır. Fazla meme dokusu çıkarılarak meme tekrar şekillendirilmektedir. Vücut boyutları ile orantılı ve hasta isteği doğrultusunda bir ameliyat planlanır.

Meme küçültme yöntemleri sırasında şüpheli görülen kitlelerin alınmaları da mümkün olmaktadır. Fonksiyonel ve estetik açıdan yapılan bu ameliyatların ileriye dönük sağlık anlamında koruyucu birçok avantajları vardır. Memelerin küçültülmesi ve dikleştirilmesi aynı ameliyatta gerçekleştirilmektedir. Dik ve daha küçük bir meme elde edildikten sonra 7-10 gün içerisinde kişi normal yaşantısına dönebilmektedir. Meme başını ve buradan geçen kanalları ameliyatta koruduğumuz için doğum sonrasında kişiler teorik olarak süt verme sorunu yaşamazlar. Ancak pratikte ameliyat olmayan kişilerin bile bazen süt veremediği düşünülürse bu konudaki olası bir durumun başka bir nedenle gerçekleşmesi de imkan dahilindedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Meme küçültme ameliyatı sonrasında estetik eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrasında zaman geçtikçe bikini altında kalan dikiş izleri görülemeyecek kadar küçülmektedir ve kozmetik anlamda kişiyi rahatsız etmemektedir. 

Meme küçültme planlanırken en önemli hedeflerimiz nelerdir?

En az kesi izi bırakarak en iyi meme şeklini elde etmek en temel amacımızdır.

Meme küçültme estetik amaçlar yanında ne gibi avantajlar sağlar?

Göğüs bölgesinin şekillenmesi neticesinde kişinin giydiği giysiler yakışmaya başlar, vücut hafifler, daha hareketli bir yaşama izin verir, sırt ağrıları kaybolur, vücut daha dik durabilecek yapıya kavuşur ve en önemlisi kişinin sosyal yönden daha aktif olmasına yol açar.

Aşağıdaki video ameliyat esnasında çekildiği için etkileneceğini düşünenlerin izlememesini öneriyoruz: