Meme Estetiği

Meme (Göğüs) Estetiği Nedir?

Meme estetiği ameliyatı, hastanın meme bölgesindeki problemini gidermeye yönelik hedefler ile gerçekleştirilen bir estetik ameliyatıdır. Kişide; ideal ölçülerin altında meme mevcutsa meme büyütme ameliyatı, ideal ölçülerin üzerinde meme mevcutsa meme küçültme ameliyatı, sarkma problemi olan meme mevcutsa meme dikleştirme ameliyatı ya da kişi, erkek bir birey ise ve meme büyümesi problemi varsa da jinekomasti ameliyatı uygulanmaktadır. Kısaca bu ameliyatlar, hastada bulunan probleme yönelik farklı yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Meme Estetiği Neden Yapılır?

Meme estetiği ameliyatları, kişinin arzu ve isteklerine bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamalardır. Meme büyütme ameliyatları, aynı zamanda kanser ve benzeri nedenlerle meme dokusunun bir bölümünün ya da tamamının alınması sonucunda uygulanabilmektedir.

Meme, kadın vücudunda hem estetik hem de fiziksel anlamda bütünlüğü sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ergenlik dönemiyle birlikte gelişmeye başlayan meme yapısı, yaklaşık 18-20 yaşlarında gelişmini tamamlamakta, ancak sonraki süreçlerde farklı şekillerde değişimler yaşayabilmektedir. Doğum, emzirme, hızlı kilo alıp verme ya da yaşlanma gibi sebeplerle göğüslerde yaşanan değişimler devam etmektedir. Bununla beraber, genetik veya bazı hastalıklar sebebiyle göğüsler, normale göre daha az gelişebilmekte ya da nprmalden daha büyük olabilmektedir. İşlem tam da bu noktada, vücuttaki estetik bütünlüğü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan oluşmaktadır. 

Memelerin (Göğüslerin) Estetik Görünümü Neden Önemlidir?

Kadınlar yüz güzelliğine önem verdikleri kadar vücut estetiklerine de önem vermektedir. Orantılı, genç ve dinç görünen bir vücuda sahip olmak kadınların özgüvenlerini önemli oranda arttırmaktadır. Aynı zamanda kıyafet seçiminde de büyük katkı sağlamaktadır. 

Göğüsler, kadın vücudunun dişilik sembolü olarak görülmesinin yanı sıra, kadınların kendi vücutlarının estetik bütünlüğü açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir kadının aynaya baktığı zaman, vücudunda estetik bütünlük bakımından görmek istediği temel unsurlardan birini, hacimli ve vücutla orantılı göğüsler oluşturmaktadır. 

Meme Estetiği Ameliyatında Uygulanacak Teknikler Nasıl Belirlenmektedir?

Memelerde yapısal olarak, doğum sonrası, kilo kaybı nedeniyle ve artan yaşla beraber sarkma görülebilir. Meme ucunun aşağıya bakması, sarkması, derinin gevşemesi ve içinin boşalması şeklinde deformasyonlar olabilir. Meme başı çevresi, radyal ve horizontal kesilerle memelerde diklestirme yapılmaktadır. Memelere şekil verilerek meme uçları yukarıya kaldırılmaktadır. Gevşeyen derinin fazlası kesilip deri dikilmektedir. Çok fazla sayıda dikleştirme ameliyatı tanımlanmıştır. Bu ameliyatlar arasında bazıları daha popüler olmuştur.

Kesi yerleri ve uzunluklarına göre genellikle meme başı ve aşağıya uzanan bir kesi ile vertikal mamoplasti yapılmaktadır. Biz, meme altında yapılan horizontal ek kesi ile birlikte ters T kesisi oluşturulmaktadır. Meme şeklini verirken en az iz bırakan ve meme genişliğini azaltma potansiyeli olan vertikal mamoplastiyi kullanıyoruz. Meme dokusu küçülmüşse eş zamanlı silikon implant konularak augmentasyon mamoplasti tarzında bir yaklaşımla memenin şekillendirilmesi tamamlanır. Memelerin arzu edilenden büyük ve dolgun olması durumunda küçültme ameliyatları uygulanır.

Meme Estetiği Kaç Saat Sürmektedir?

Meme estetiği ameliyatında, ameliyatın kaç saat süreceği farklı faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, silikon meme protezi uygulanan bir operasyon, yaklaşık 1 saat sürmektedir. Ameliyatın nasıl geçtiğine doktor karar verir ve ameliyat sonrası duruma göre hastaya 1 gün yatış verilebilir ve ertesi gün taburcu edilir.

 

 

Meme Estetiği Çeşitleri Nelerdir?

Göğüs büyütme estetiği genellikle silikon yapıdaki meme benzeri protezler kullanılarak yapılmaktadır. Bu silikon materyalin içi jel kıvamında başka bir silikon malzeme ile doldurulmuştur. Oldukça dayanıklı ve deformasyon etkilerine direnç gösterebilir bir yapıya sahiptirler. Yüksek basınç, künt ve delici travma sonrasında delinse bile akışkan olmadığı için dışarıya sızarak dokular arasına yayılmaz. Yuvarlak ve damla şeklinde modelleri vardır. Yuvarlak olanlar hemisferik, damla şeklinde olanlar ise anatomik şekilli; yani yukarısı boş, altı dolgundur. Yüzeyleri düz, pürüzlü, pürüzsüz veya poliüretan gibi başka bir materyal ile kaplı olabilir. Bu implantlar, farklı kesiler yapılarak meme altı konuma yerleştirilirler.

Meme büyütme, dikleştirme veya küçültme ameliyat teknikleri kullanılarak göğüs asimetrileri de düzeltilebilmektedir. Tek tarafa büyütme, karşı tarafa küçültme; tek tarafa dikleştirme, karşı tarafa büyütme; her iki tarafa farklı oranlarda büyütme veya küçültme işlemleri yapılabilmektedir.

Meme Büyütme Estetiği

Memelerin küçük olması durumunda veya normal olsa dahi daha büyük olması arzu edildiği zaman, meme büyütme ameliyatları yapılmaktadır.

Ankara Meme büyütme sıklıkla silikon yapıdaki meme implantlarının yani meme şeklini verip büyütecek olan yapıların meme altına yerleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Meme boyutları vücut ölçüleri de göz önüne alınarak belirlenmelidir. Sadece belirli boyuttaki implantı meme içine yerleştirmek yetmez. Deri ve meme dokusu ile kombine bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu implantlar meme kıvamına benzeyen jel kıvamında olan, silikon yarı-akışkan madde içeren yapıdadırlar. Yuvarlak veya damla şeklindedirler. Memeye, kas altı, fasiya altı veya meme dokusu altına konularak yerleştirilmektedirler. Küçük kesilerle, meme altı, meme başı çevresi veya koltuk altından girilerek bu planda bir boşluk oluşturulmakta ve implantlar yerleştirilmektedirler. Bu implantlar oldukça dayanıklı ve ciddi basına dirençlidir. Ancak kesici veya delici bir aletle dış kapsül devamlılığı bozulursa patlamış sayılır. Bu durumda bile silikon sıvı şeklinde olmadığı için akıp dokular arasına dağılmaz. Olduğu yerde kalır.

Meme büyütme ameliyatı sırasında gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Kişinin göğüs şekli ve boyutuna uygun olarak meme protezi uygulanmaktadır.
 • Genel anestezi uygulanmaktadır.
 • Ortalama 45 dakika ile 2 saat arası sürmektedir. 
 • Genellikle gerekmemekle birlikte, yaklaşık 1 gün hastanede kalınması gerekebilmektedir. 

Meme Büyütme Estetiği Nasıl Yapılır?

Göğüs büyütme estetiği yani vertikal mamoplastide biz meme başı çevresi ve aşağıya doğru inen bir kesi yapıyoruz. Bu halk arasında lolipop şeklinde kesi izi olarak biliniyor. En az iz bırakarak en iyi meme şeklini elde etmek bu yöntemle mümkün hale gelmektedir. Çok büyük memelerde ters T kesisi de kullanılarak meme şekillendirilmesi yapılmaktadır.

Meme büyütme ameliyatına kanser ya da travmatik olaylar sebebi ile memesinin biri ya da her ikisinin alındığı kadınlar da başvurmaktadır.

Göğüs büyütme estetiğinin başarısını etkileyecek olan faktörler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Ameliyat planlaması,
 • Hasta ve doktor arasındaki iletişim,
 • Ameliyat süreci,
 • Ameliyat sonrasındaki süreç.

Bu maddelerin dışında hastanın ameliyattan beklentilerinin gerçekçi olması gerekmektedir. Aşırı derecede büyük olan göğüsler, hem estetik olarak güzel görünmeyecek hem de hastada zamanla boyun ve sırt ağrılarına neden olacaktır. Bu nedenle ameliyat planlamasında amaçlanan meme ölçüsü ve kullanılacak protezin tür ve şekline nitelikli değerlendirmeler sonucunda karar verilmektedir.

Meme Küçültme Estetiği

Vücuda oranla büyük yapıda olan memeler, göğüs küçültme operasyonları ile yeniden şekillendirilebilmekte ve hem gündelik hayatı zorlaştırmayan meme yapıları oluşturulabilmekte hem de daha estetik meme görünümü elde edilebilmektedir. 

Meme ölçüsünün vücut şekline oranla büyük olması bazı problemlere yol açmaktadır. Bu problemler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Boyun ve sırt ağrıları,
 • Aşırı terleme ve pişik,
 • Terleme sonucunda açığa çıkan kötü koku,
 • Spor yapamama,
 • Kıyafet seçiminde güçlük,
 • Meme büyüklüğüne bağlı oluşan meme sarkmaları.

meme-diklestirme-estetigi

meme-kucultme-estetigi

Göğüs Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ankara Meme Küçültme için birçok farklı yöntem ve kesi tanımlanmıştır. Bunlardan en sık kullanılanı ters-T kesi ile yapılan yöntemlerdir. Son dönemde sadece vertikal kesi ile yapılan vertikal mamoplasti yöntemi en az iz bırakması ve şekil anlamında uzun ömürlü olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Bu yöntemle daha dik ve diri meme şekli elde edilebilmektedir. Bu ameliyatlarda öncelikli olarak meme şeklinin hedeflediğini gibi olması sonra da bu hedefin en az izle yapılması önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken diğer nokta areola ve meme ucu şekillendirilmesidir. Distorsiyon ve dolaşım bozukluklarına yol açma risklerinden kaçınılmalıdır. Bu da meme ve meme başı dolaşımını sağlayan damarların korunması prensipleri ile mümkün olabilmektedir.

Büyüklüğü ve çeşitli faktörlerin de etkileri sonucu sarkan meme yapısı ve meme uçları şekillendirilmektedir. Meme küçültme estetiğinde uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Kısıtlı girişim gerektiren durumlarda sedayon ya da lokal anestezi uygulanmakta, bununla beraber genel itibariyle genel anestezi yapılmaktadır. 
 • Ortalama 2-3 saat sürmektedir. 
 • Ameliyat sonrası genellikle 1 gün hastanede yatış süresi gerekmekte, kısıtlı operasyonlarda hastane yatışı gerekmemektedir.

Meme Dikleştirme Estetiği

Göğüs dikleştirme ameliyatı ise; sık doğum yapan, uzun süre emziren, fazla kilo alıp veren ya da hormonal sorunlar yaşayan kadınların tercih ettiği bir uygulamadır. Bu işlem ile birlikte göğüs büyütme işlemi de gerçekleştirilmektedir. Genetik faktörler ya da hormonal sebeplerden dolayı meme problemi yaşayan erkekler ise jinekomasti yöntemi ile büyük göğüs problemini aşabilmektedirler.

Göğüsler, hem yaşam tarzı hem de birtakım faktörler nedeni ile sarkmalar yaşayabilmektedir.

Bu nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Genetik faktörler,
 • Aşırı kilo alıp verme,
 • Sık doğum,
 • Uzun emzirme süreci,
 • Ağır sporlar yapma,
 • İleri yaş.

Göğüs Dikleştirme Estetiği Nasıl Yapılır?

Göğüs dikleştirme ameliyatı; Periareolar, Lolipop ve Ters T şeklinde 3 farklı yöntemle uygulanabilmektedir. Göğüs dikleştirme ameliyatları, genel anestezi uygulanarak yaklaşık 2-3 saat içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

Sarkık memelerde, meme başı pozisyonu ölçülerek sarkıklığın miktarı derecelendirilmekte ve normal pozisyona getirilmesi ile ilgili uygun yöntem belirlenmektedir. Meme dokusu ve deri şekillendirilerek meme başı yukarıya olması gereken yüksekliğe çıkarılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için meme başı çevresinde, meme altı ve/veya radiyal kesiler yapılmaktadır.

Ankara Meme dikleştirme bazı durumlarda implant desteği ile yapılmaktadır. Memelerin atrofiye gittiği durumlarda meme dokusu olmadığı için meme implantı ile dolgunluk sağlanmakta ve meme dikleştirilme yöntemleri ile şekillendirilmektedir. Bu ameliyatlara büyütme-dikleştirme veya augmentation mastopeksi denilmektedir. Büyük memelerde ise sorun biraz daha farklıdır. Dikleştirme işlemlerine ek olarak meme boyutlarında bir küçültme yapılmaktadır. Memenin bir kısmı çıkarılarak meme istenilen boyutlara getirilmektedir.

Meme dikleştirme işlemi sırasında gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Meme dokusu çıkartılmadığı için, dren tatbiki yapılması gerekmemektedir. 
 • Ameliyattan 2 gün sonra banyo yapılabilmektedir.
 • Ameliyat sonrası 4-6 hafta süreyle özel sporcu sütyeni kullanımı gerekmektedir. 
 • Ameliyat sonrası ilk 4-6 hafta boyunca hastanın yüz üstü yatmaması gerekmektedir. 

Jinekomasti Ameliyatı

Jinekomasti, erkeklerde meydana gelen ve hormonal birtakım sebeplerden kaynaklı olarak ortaya çıkan meme büyümesidir. Jinekomasti, %85 oranında ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, erkeklerde meme büyümesi endokrin-hormonal hastalıklar sebebiyle ya da ilaç kullanımına bağlı olarak oluşabilmektedir. 

Erkekte meme büyümesi estetikten uzak bir görünüm ortaya çıkarmasının yanı sıra aynı zamanda spor yapamama, kıyafet seçememe, pişik ve aşırı terleme gibi durumları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle jinekomasti ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte jinekomasti sırasında yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Lipsuction yoluyla yağların emilebilmekte ya da göğüs başının kenraından gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile büyümüş göğüs dokusu çıkarılmaktadır. 
 • Ameliyat yaklaşık 1-2 saat sürmektedir. 
 • Sedasyonla desteklenen lokal anestezi ya da genel anestezi yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
 • Ameliyat sonrası hastanede yatılması gerekmemektedir. 

Kimler Meme Estetiği Yaptırabilir?

Meme estetiği ameliyatı hakkında merak edilen bir diğer konu ise kimlerin bu işlemi yaptırabileceği yönündedir.

Operasyonu hangi durumlarda ve kimlere yapılabildiği aşağıdaki gibidir:

 • Acil tıbbi müdahale gerekmediği takdirde 18 yaş ve üzeri yetişkin bireylere uygulanır.
 • Meme boyutunun ideal ölçülerin üzerinde olması durumunda ve buna bağlı olarak gelişen günlük yaşam konforunu etkileyen sağlık problemleri var ise 18 yaş altı hastalara meme küçültme ameliyatı uygulanabilir.
 • Erkek bireylerde meme büyümesi problemi mevcut olduğunda jinekomasti ameliyatı uygulanır.
 • Memenin ideal ölçülerin altında olduğu takdirde meme büyütme ameliyatı uygulanır.
 • Meme ideal ölçülerin üzerinde ise meme küçültme ameliyatı uygulanır.
 • Meme büyüklüğüne bağlı olarak ortaya çıkan sarkma vakalarında ise meme dikleştirme ameliyatı da uygulanabilir.

Meme Estetiği Ameliyatı Öncesi Süreç Nasıldır?

Meme estetiği ameliyat öncesi süreçte önemli olan birkaç husu vardır. Bu hususlar biri ise hastanın arzu ettiği meme ölçüsünün gerçekçi olması yönündedir. Özellikle meme büyütme ameliyatlarında normalden büyük protez seçimi, yaşam kalitesini düşüren pek çok probleme neden olabilmektedir.

Meme büyütme ameliyatları öncesinde tercih edilecek protezin türü ve hangi materyalden oluşturulduğuna nitelikli bir şekilde karar verilmelidir. Aksi halde vücut hatlarına uygun meme görüntüsü elde edilemeyebilmektedir. Meme büyütme ameliyatına ek olarak meme küçültme ameliyatı ve meme dikleştirme işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca meme küçültme ameliyatı, meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte kombine olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Erkek bireylerde meme büyümesi problemine yönelik olarak gerçekleştirilen jinekomasti ameliyatı öncesinde ayrıntılı bir sağlık muayenesi ile meme büyümesinin nedeni belirlenmekte ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Meme ameliyatlarını uygulayacak olan doktorun alanında uzman ve tecrübeli olması beklenmelidir. Aynı zamanda ameliyatın gerçekleşeceği ameliyathanenin sterilizasyonunun nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmiş olması herhangi bir enfeksiyon riskini ortadan kalıdracaktır. Ameliyat öncesinde hasta ve doktorun ortak paydada buluşması, ameliyatta uygulanacak işlemlere ortak karar verilmesi ameliyat sonrasında tatmin düzeyini artıracak niteliktedir. 

Ameliyat öncesinde total sağlık durumuna dikkat edilmeli, bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Aynı zamanda kan sulandırıcı etkisi bulunan ilaçlara doktor kontrolünde ara verilmeli ve sigara kullanılıyorsa ameliyat öncesinde bırakılmalıdır. 

Meme Estetiği Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıldır?

Meme estetiği ameliyat sonrası süreçte dikkat edilecek her husus; işlem yapılan bölgenin hedeflendiği gibi olmasına, konforlu bir ameliyat sonrası süreç geçirmeye ve ameliyat sonucundan da bir o kadar memnun kalmaya direkt olarak etki etmektedir. Bu söz konusu süreç boyunca doktorun söylediği her talimat ve öneriyi, hasta dikkate alıp uygulamalıdır.

Operasyon sonrasında kişinin hissettiği ağrı çok az seviyededir. Dikişler vücutta eriyenlerden kullanılırsa, alınmasına da gerek olmaz. Ameliyattan sonraki erken dönemde, kişilerde şişlik ya da morluk görülebilir. Bu görüntü 10 gün içerisinde düzelir.

Meme büyütme ameliyatından sonra hastalar genelde 3 ya da 5 gün içerisinde günlük yaşam tempolarına geri dönebilirler. Bu süreçte 1 ya da 2 ay boyunca kişiler ağır antrenmandan kaçınmalıdır. Ayrıca 3 ay boyunca yüz üstü yatma pozisyonu da tavsiye edilmemektedir.

Meme ameliyatlarından sonra sanılanın aksine uçakla seyahat, ağır sporlar, yüzme ve derin dalma gibi aktiviteler yasak değildir. Meme protezi olan kadınlarda uçak yolculuğu, dövüş sporları, derin dalış gibi aktiviteler engel değildir.

Ayrıca meme büyütme operasyonundan sonra meme dokusu muayene, ultrasonografi, tomografi, mamografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle kişiler rutin kontrollerini yaptırabilir. Yapılan işlem, sağlıklı bir şekilde meme kontrolü yapılmasına engel olmaz.

Meme estetiği ameliyatı sonrasında dikkat edilecekler şu şekilde özetlenebilir:

 • İşlem sonrasında ameliyatın nasıl geçtiğine bağlı olarak doktor, hastaya hastanede yatış verebilir ya da vermeyebilir,
 • Hastanın, doktorun reçete ettiği ilaçları kullanma konusunda özen göstermesi gerekir. Ameliyat sonrasında oluşan ağrıların ve oluşabilecek enfeksiyonların giderilmesi noktasında ilaçların kullanımı çok önemlidir,
 • Doktorun belirlediği süre boyunca antibiyotik kullanımı kesilmemelidir,
 • Hastanın, ameliyat sonrası kontrollerini aksatmaması da önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Meme Estetiği Ameliyatından Sonra İz Kalır mı?

Meme estetiği ameliyatlarında protezin sıklıkla yerleştirildiği 2 yer mevcuttur. Bu 2 yer, meme başı ve memenin alt kenarının gövde ile olan kesişim hattıdır. Meme estetiği ameliyatında oluşan iz, ortalama 4-5 cm civarındadır. Ayrıca ameliyat edilen bölge itibariyla fark edilmesi çok güçtür.

Meme estetiği öncesinde hangi tür ilaçlar kullanılmamalıdır?

Meme estetiği öncesi aspirin veya diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Bitkisel çaylar ve bazı vitaminler de kanamayı artırıcı etki gösterebilirler. Bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Yara iyileşmesini geciktiren steroid içeren ilaçlar da yine kullanılmaması gereken ilaçlar arasındadır. Allerjik reaksiyona neden olabilecek ilaçlar ve anestezi ilaçları ile ters etki gösterecek ilaçların alımını da durdurmamız gerekir.

Meme estetiği ameliyatları sonrasında ne zaman işe dönülür?

Meme estetiği sonrası işe dönme zamanı kişiden kişiye ve ağrı eşiğine göre değişmekle birlikte kullanılan ameliyat yöntemi de rol oynamaktadır. Meme dikleştirme ve küçültme işlemleri meme dokusu ve deri ile ilgili cerrahi işlemler olması nedeniyle daha kısa sürede kişi kendini iyi hissedebilmektedir. Meme büyütmede biraz gerginlik ve bası olacağı için kişi kendini ilk birkaç gün rahatsız hissedebilir.

Meme estetiğinde izler ne zaman geçer?

Meme estetiğinde izler ameliyat esnasında bir çizgi şeklinde kalacak tarzda bitirilmektedir. Genellikle ilk başta pembe renkte olup, 1-2 ay içerisinde bu izler giderek silikleşir ve belirsiz bir hale dönüşür. Yara iyileşmesi teorik olarak 1-1.5 yıl devam ettiği için kişinin genetik ve bireysel yara iyileşmesi bu konuda rol oynar. İzler için bazı kremler veya jeller kullanarak daha erken iyileşme sağlanabilmektedir.

Meme estetiğinin emzirme dönemine olumsuz etkileri var mıdır?

Meme estetiğinin çok fazla çeşidi vardır. Bu yöntemlerden bazıları emzirme fonksiyonu açısından sorunlar yaratabilmektedir. Bizim kullandığımız ve tercih etiğimiz yöntemler meme kanallarının korunduğu ve emzirme dönemine olumsuz etki etmeyen yöntemlerdir. Meme büyütmede silikon implantlar meme dokusunun arkasına yerleştirilmektedir. Meme küçültmede de meme başı ile meme dokusu arasındaki bağlantıyı koruyoruz. Böylelikle meme dokusunda üretilen sütün kanallar vasıtasıyla dışarıya çıkmasında mekanik bir engel oluşmamaktadır.

Meme estetiği öncesinde ameliyat planlaması nasıl yapılır?

Ameliyat planlaması meme büyütme ve meme küçültme için farklı yapılmaktadır. Meme büyütmede öncelikle memenin ne kadar büyütüleceği planlanmalıdır. Bu planlama esnasında değişik boyutlardaki silikon belirleyiceler kullanılarak hastanın istediği boyutlar saptanmaktadır. Bu boyutlar bilgisayar ortamında da teyit edilerek nasıl bir büyütme düşüneceğimiz planlanmaktadır.

Meme küçültmede de ne kadar küçülteceğimiz kişinin istekleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna uygun çizimler yapılarak bir planlama yapılmaktadır. Meme başı ve çevresi ideal konuma taşınarak arzu edilen boyutlarda meme şekillendirme ön planlaması yapılmaktadır.

Meme estetiği hangi durumlarda uygulanır?

Meme estetiği memelerin ideal görünümde olmadığı durumlarda başvurulan ve birçok girişimi içeren işlemler dizisidir.

Memeler vücuda oranla farklı boyutlarda olabilirler. Bu durumda vücuda uyumlu boyutların elde edilebilmesi amacıyla ameliyatlar yapılmaktadır. Memeler büyükse meme küçültme cerrahisi, memeler küçükse meme tiği memenin birine büyütme diğerine ise küçültme yapılarak boyutlar vücuda uyumlu bir hale getirilmektedir.

Silikon emzirmeye engel mi?

Silikonlar emzirmeye engel değildir. Silikon yerleştirilirken süt bezlerine zarar verilmez. Bu sebeple emzirmeye engel bir durum da oluşmaz.

Meme büyütme meme dikleştirme aynı anda yapılabilir mi?

Meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatlarının aynı anda yapılmasına bir engel yoktur.

Meme küçültme ameliyatından sonra meme tekrar büyür mü?

Meme küçültme ameliyatından sonra memenin tekrar büyümesi küçük bir ihtimaldir. Kilo alımı, kullanılan bazı ilaçlar ve gebelik sonucu meme büyüyebilir ancak eski büyüklüğüne dönmesinin olasılığı düşüktür.

Meme küçültme ameliyatı kanser riskini artırır mı?

Meme küçültme ameliyatı kanser riskini arttıran bir faktör değildir. Hatta fazla meme dokusu alındığı için kanser riskini azalttığı bile söylenebilir.

Meme implantları kalıcı mıdır?

Meme implantları 10-20 yıl aralığında kalıcılık gösterir.

Meme estetiği sonrası ne zaman işe dönebilirim?

Meme estetiği ameliyatından bir hafta sonra işe dönülebilir. Ancak çok hareketli bir işe sahipseniz 2-3 hafta sonra işe dönmeniz tavsiye edilir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

meme-kucultme
Meme Küçültme Ankara

Meme küçültme ameliyatları birçok yöntemi içermektedir. Bu yöntemler cerrahın tercihi…

Devamını Oku
meme-diklestirme-ameliyatina-neden-ihtiyac-duyulur
Meme Dikleştirme Ameliyatı Amaçları

Ankara meme dikleştirme; meme dokusunun gevşemesi ve yumuşaması sonucunda sarkıklık y…

Devamını Oku