Gıdı Alma Operasyonu Sonrasında İz Kalır mı? | Hüseyin Borman

Bu ameliyattan sonra iz kalır. Çünkü cerrahi yapılan her yerde iz kalır. Yalnız biz bu izleri gizli yerlerden yapıyoruz. Kulağın hemen arkasına dönen bir kesiğiyle yaptığımız için bu iz hiçbir zaman görünmez.