Kulak Estetiği Çeşitleri, Prof. Dr. Hüseyin Borman

Kulak estetiği deyince ilk akla gelen kepçe kulak onarımıdır. Aslında kulak estetiği sadece kepçe, kulak onarımıyla ibaret değildir. Bunun dışında kulak memesi ile ilgili bir takım estetik problemler olabilir. Kulak memesi küçük olabilir, büyük olabilir. Bunun yüzle olan bağlantısı bitişik olabilir, sarkık olabilir. Bunların düzeltilmesi de tıbben mümkündür. Bunun dışında kepçesinin büyük olup olmadığına bakılır. Büyük kulakların küçültülmesi mümkündür. Veyahut ek yapılarak üst taraftan tekrar doku nakliyle bu bölgelerin genişletilmesi de mümkündür. Kulak gelişimi çocukluktan itibaren oldukça hızlı bir şekilde sürer. Bu nedenle bu kulak deformitelerinin kulak estetiği gerektiren durumların okul çağı öncesinde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu durumda genel anestezi uygulamak gerekir. Ancak erişkin bir kişide kulakların lokal anesteziyle düzeltilmesi mümkündür. Ve genel anesteziye gerek yoktur.