Kulak Estetiği | Hüseyin Borman

Kulak estetiği, lokal anestezi altında hastayı uyutmadan yapılabilen işlemdir. Kulağın daha çok kepçe olduğu durumlarda kulağın geriye doğru yatırılması ve kulak kıvrımlarının verilmesi bu ameliyatla mümkün olmaktadır. Bu ameliyattan hemen sonra hasta evine veya işine dönebilmektedir.