Boyun Germe, Prof. Dr. Hüseyin Borman

Belli bir yaştan sonra boyun bölgesi sarkmaktadır. Buna halk arasında gıdı sarkması, gıdı oluşumu gibi isimler de verilmektedir. Bu boyun bölgesinin sarkması neticesinde hastanın hoşlanmayacağı yaşlanmış bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Bunun tedavisinde birçok yöntem mevcuttur. Iplerle germek gibi veyahut ultrasonik, radyo frekans gibi teknolojileri kullanan cihazlarla erken dönemdeki kırışıklıklar ve sarkmalar düzeltilebilmektedir. Ancak ileri düzeydeki boyun sarkmalarında mutlaka cerrahi tedavi uygulamak gerekir. Cerrahi tedaviyi uygularken de boyunla alt yüz arasındaki ilişkiyi çok iyi korumak gerekir. Bu kulak arkasından başlayıp kulağın içine doğru giren bir kesiyle yapıldığı için yüzünde gerilmesini sağlayabilecek bir yöntemdir. Yani boyun gelmesiyle birlikte alt yüz bölgesi de gerilebilmekte ve çene hatlarının belirginliği daha ortaya konabilmektedir. Aksi takdirde ideal bir sonuç elde etmek mümkün değildir.