Göz Kapaklarına Yönelik Uygulanan Estetik Operasyonlar Nelerdir? | Hüseyin Borman

Göz kapaklarına öncelikle ikiye ayırmamız gerekir. Alt göz kapağı üst göz kapağı diye. Üst göz kapağında en fazla gördüğümüz deri fazlalığı oluşumudur. Dolayısıyla bu deri fazlalığı oluşumuna yönelik bir takım cerrahi girişimler yapıyoruz. Bunun dışında yağ dağılımıyla ilgili bir takım düzensizlikler oluyor bu bölgede. Yine buna yönelik düzeltme girişimleri yapılıyor. Bölgede yağ dokusunun yaşlandıkça azalması durumu söz konusu. Bu durumda da bu azalan yağın takviye edilerek o bölgenin daha dolgun bir hale getirilmesi sağlanabilir. Alt göz kapağında da yine torbalanma dediğimiz bir durum oluşur. Buradaki şişliğin giderilmesi gerekir. Bu da cerrahi yöntemle olur. Aynı şekilde yine oradaki bir ince kas dokusu vardır. Bu bazen kabarıklık yapabilir. Bunun da inceltilmesi gerekebilir. Her iki göz kapağı da aynı anda ameliyat edilebilir.