Göz Kapağı Ameliyatlarını Lokal Anestezi ile mi Yapıyorsunuz? | Hüseyin Borman

Bu ameliyatı erişkinlerde sizinle çok kolay iletişim kurabilecek kişilerde çocuklar da olabilir. Lokal anesteziyle yapılabilir. Ancak eğer iletişim kuramayacak bir hastaysa, gerek akli yönden, gerekse heyecanlanması yönünden ve yaşı küçük olduğu için bir çocuk sizinle uyum sağlayamayacaksa ABD esnasında o zaman genel anestezi yöntemini uyguluyoruz.