Nazoplasti | Hüseyin Borman

Burun ameliyatları oldukça farklılık ve çeşitlilik göstermektedir. Her kişinin burnu farklı bir şekilde düzeltilebilmektedir. Yani tek tip bir burun elde etmek zaten mümkün değildir. Mümkün olsa da bu bizim hedefimiz olmamalıdır. Her kişinin kendi yüzüne göre uygun bir burun şekli elde etmek gereklidir. Hastaya hangi burun tipinin yakışacağını cerrah, a öncesi incelemesi sonucunda zaten saptamaktadır. Ve en doğal burun şeklini elde etmek için kendince birtakım Ve en doğal burun şeklini elde etmek için kendince birtakım ilgili de bir ön bilgi edinmek çok önemlidir. Dolayısıyla hasta ve cerrahın fikirlerinin birleştiği noktada ideal bir burun elde etmek mümkündür.