Meme oluşum sürecinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle memenin normal dışı bazı durumları ortaya çıkar. Meme boyutları bazen ergenlikte vücut boyutlarına uygun bir şekilde gelişemez.

Göğüs bölgesi düz bir görünümde olur. Hamilelik sonrasında ise meme derisi gevşer, içi boşalır ve sarkar. Bu hadiseler farklı kombinasyonlarda ve asimetrik bir şekilde olabilir. Bu sorunlar, farklı estetik ameliyatlar ile çözülerek memenin normale dönmesi sağlanır. Memelerin tam anlamıyla gelişmemesi, sarkık veya büyük olması ve asimetri göstermesi söz konusu olmaktadır. Bu sorunlar estetik ameliyatlar ile düzeltilebilmektedir.

Meme Estetiği Nedir?

Meme, kadın vücudunda hem estetik hem de fiziksel anlamda bütünlüğü sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ergenlik dönemiyle birlikte gelişmeye başlayan meme yapısı, yaklaşık 18-20 yaşlarında gelişmini tamamlamakta, ancak sonraki süreçlerde farklı şekillerde değişimler yaşayabilmektedir. Doğum, emzirme, hızlı kilo alıp verme ya da yaşlanma gibi sebeplerle göğüslerde yaşanan değişimler devam etmektedir. Bununla beraber, genetik veya bazı hastalıklar sebebiyle göğüsler, normale göre daha az gelişebilmekte ya da nprmalden daha büyük olabilmektedir. Meme estetiği tam da bu noktada, vücuttaki estetik bütünlüğü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan oluşmaktadır. 

Ankara Meme estetiği hastanın ve estetik cerrahın gözünde farklı özelliklerde olabilir. Bu nedenle hastanın nasıl bir meme estetiği istediği ancak bunun ne oranda gerçekleşebileceği önemlidir. Meme deri elastikiyeti, meme dokusu miktarı ve içeriği, hastanın vücut ölçüleri çok önemlidir. Ankara Meme estetiği sadece implant koyup büyütmek veya meme uçlarını dikleştirmek değildir. Meme estetiği güzel ve beğeni uyandıran bir meme oluşturma prensibidir. Burada estetik cerrah kendinden birşeyler katar. Güzellik kavramı bazen 1-2 mm farkla değişebilmektedir.

gogus-estetigi

Meme Estetiğinde Hangi Ameliyatlar Yapılmaktadır?

Meme Büyütme Estetiği

Memelerin küçük olması durumunda veya normal olsa dahi daha büyük olması arzu edildiği zaman, meme büyütme ameliyatları yapılmaktadır.

Ankara Meme büyütme sıklıkla silikon yapıdaki meme implantlarının yani meme şeklini verip büyütecek olan yapıların meme altına yerleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Meme boyutları vücut ölçüleri de göz önüne alınarak belirlenmelidir. Sadece belirli boyuttaki implantı meme içine yerleştirmek yetmez. Deri ve meme dokusu ile kombine bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu implantlar meme kıvamına benzeyen jel kıvamında olan, silikon yarı-akışkan madde içeren yapıdadırlar. Yuvarlak veya damla şeklindedirler. Memeye, kas altı, fasiya altı veya meme dokusu altına konularak yerleştirilmektedirler. Küçük kesilerle, meme altı, meme başı çevresi veya koltuk altından girilerek bu planda bir boşluk oluşturulmakta ve implantlar yerleştirilmektedirler. Bu implantlar oldukça dayanıklı ve ciddi basına dirençlidir. Ancak kesici veya delici bir aletle dış kapsül devamlılığı bozulursa patlamış sayılır. Bu durumda bile silikon sıvı şeklinde olmadığı için akıp dokular arasına dağılmaz. Olduğu yerde kalır.

Meme Büyütme Estetiğine Genel Bakış

Ankara Meme büyütme estetiği, göğüs gelişimini tamamlamış 18 yaş üstü kişilere uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, meme büyütme ameliyatı sırasında gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Kişinin göğüs şekli ve boyutuna uygun olarak meme protezi uygulanmaktadır.
 • Genel anestezi uygulanmaktadır.
 • Ortalama 45 dakika ile 2 saat arası sürmektedir. 
 • Genellikle gerekmemekle birlikte, yaklaşık 1 gün hastanede kalınması gerekebilmektedir. 

Meme Dikleştirme Estetiği

Sarkık memelerde, meme başı pozisyonu ölçülerek sarkıklığın miktarı derecelendirilmekte ve normal pozisyona getirilmesi ile ilgili uygun yöntem belirlenmektedir. Meme dokusu ve deri şekillendirilerek meme başı yukarıya olması gereken yüksekliğe çıkarılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için meme başı çevresinde, meme altı ve/veya radiyal kesiler yapılmaktadır.

Ankara Meme dikleştirme bazı durumlarda implant desteği ile yapılmaktadır. Memelerin atrofiye gittiği durumlarda meme dokusu olmadığı için meme implantı ile dolgunluk sağlanmakta ve meme dikleştirilme yöntemleri ile şekillendirilmektedir. Bu ameliyatlara büyütme-dikleştirme veya augmentation mastopeksi denilmektedir. Büyük memelerde ise sorun biraz daha farklıdır. Dikleştirme işlemlerine ek olarak meme boyutlarında bir küçültme yapılmaktadır. Memenin bir kısmı çıkarılarak meme istenilen boyutlara getirilmektedir.

Meme Dikleştirme Estetiğine Genel Bakış

Meme dikleştirme uygulamalarında, meme dokusunun mevcut miktarı oldukça önemlidir. Meme yapısını küçük bulan ve büyütmek isteyen kişilerde, meme cildindeki fazlalıklar alındıkan sonra silikon implantlar uygulanarak meme dikleştirme sağlanabilmektedir. Meme büyüklüğünün yeterli olduğu durumlarda ise, ciltteki fazlalıklar alınarak amaçlanan meme dikliği sağlanabilmektedir.

Meme dikleştirme işlemi sırasında gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Meme dokusu çıkartılmadığı için, dren tatbiki yapılması gerekmemektedir. 
 • Ameliyattan 2 gün sonra banyo yapılabilmektedir.
 • Ameliyat sonrası 4-6 hafta süreyle özel sporcu sütyeni kullanımı gerekmektedir. 
 • Ameliyat sonrası ilk 4-6 hafta boyunca hastanın yüz üstü yatmaması gerekmektedir. 

Meme Küçültme Estetiği

Ankara Meme küçültme için birçok farklı yöntem ve kesi tanımlanmıştır. Bunlardan en sık kullanılanı ters-T kesi ile yapılan yöntemlerdir. Son dönemde sadece vertikal kesi ile yapılan vertikal mamoplasti yöntemi en az iz bırakması ve şekil anlamında uzun ömürlü olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Bu yöntemle daha dik ve diri meme şekli elde edilebilmektedir. Bu ameliyatlarda öncelikli olarak meme şeklinin hedeflediğini gibi olması sonra da bu hedefin en az izle yapılması önem taşımaktadır.Burada dikkat edilmesi gereken diğer nokta areola ve meme ucu şekillendirilmesidir. Distorsiyon ve dolaşım bozukluklarına yol açma risklerinden kaçınılmalıdır. Bu da meme ve meme başı dolaşımını sağlayan damarların korunması prensipleri ile mümkün olabilmektedir.

Meme Küçültme Estetiğine Genel Bakış

Büyüklüğü ve çeşitli faktörlerin de etkileri sonucu sarkan meme yapısı ve meme uçları şekillendirilmektedir. Meme küçültme estetiğinde uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Kısıtlı girişim gerektiren durumlarda sedayon ya da lokal anestezi uygulanmakta, bununla beraber genel itibariyle genel anestezi yapılmaktadır. 
 • Ortalama 2-3 saat sürmektedir. 
 • Ameliyat sonrası genellikle 1 gün hastanede yatış süresi gerekmekte, kısıtlı operasyonlarda hastane yatışı gerekmemektedir.

Jinekomasti Ameliyatı

Jinekomasti, erkeklerde meydana gelen ve hormonal birtakım sebeplerden kaynaklı olarak ortaya çıkan meme büyümesidir. Jinekomasti, %85 oranında ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, erkeklerde meme büyümesi endokrin-hormonal hastalıklar sebebiyle ya da ilaç kullanımına bağlı olarak oluşabilmektedir. 

Jinekomasti Ameliyatına Genel Bakış

Jinekomasti, temel olarak iki patolojik sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunlar; bölgedeki yağ dokusundan kaynaklı büyük memeler ve meme dokusunun fazlalığından kaynaklı meme büyümeleridir. Meme bölgesinde yağ dokusundan kaynaklı olarak meydana gelen meme büyümeleri liposuction yöntemiyle, meme dokusu fazlalığı ise fazla dokunun cerrahi müdahaleyle çıkarılması yoluyla tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte jinekomasti sırasında yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Lipsuction yoluyla yağların emilebilmekte ya da göğüs başının kenraından gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile büyümüş göğüs dokusu çıkarılmaktadır. 
 • Ameliyat yaklaşık 1-2 saat sürmektedir. 
 • Sedasyonla desteklenen lokal anestezi ya da genel anestezi yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
 • Ameliyat sonrası hastanede yatılması gerekmemektedir. 

Meme Estetiği Ameliyatı Öncesi

Meme ameliyatlarını uygulayacak olan doktorun alanında uzman ve tecrübeli olması beklenmelidir. Aynı zamanda ameliyatın gerçekleşeceği ameliyathanenin sterilizasyonunun nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmiş olması herhangi bir enfeksiyon riskini ortadan kalıdracaktır. Ameliyat öncesinde hasta ve doktorun ortak paydada buluşması, ameliyatta uygulanacak işlemlere ortak karar verilmesi ameliyat sonrasında tatmin düzeyini arttıracak niteliktedir. 

Meme estetiği ameliyatları öncesinde total sağlık durumuna dikkat edilmeli, bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Aynı zamanda kan sulandırıcı etkisi bulunan ilaçlara doktor kontrolünde ara verilmeli ve sigara kullanılıyorsa ameliyat öncesinde bırakılmalıdır. 

Meme Estetiği Ameliyatı

Meme kadınlar için oldukça önemli organladır. Meme ölçülerinin vücutla orantılı bir şekilde olması kadınların özgüvenlerini arttıracak bir faktördür. Ancak bazı nedenlerle meme boyutu çok küçük, çok büyük ya da memede sarkmalar gözlemlenmektedir. Meme boyutu normalden küçük olan kişiler meme büyütme ameliyatları ile istedikleri görünüme kavuşurken, meme boyutu normalden büyük olan kişiler meme küçültme ameliyatları ile boyun ve sırt ağrılarından kurtulacak ve kıyafet seçiminde zorluk yaşamayacaktır. Bunlarla birlikte gerek genetik gerekse fazla kilo alıp verme sonucunda meme sarkması yaşayan kadınlar da meme dikleştirme ameliyatları ile kendilerini çok daha iyi hissetmektedir. 

Meme Estetiği Ameliyatı Sonrası Yaşam

Meme estetiği ameliyatı olan kişiler ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde doktorun önerilerine mutlaka uymalıdır. İstenilen görüntüye kavuşulabilmesi için kullanılması gereken özel sutyen ve bandajların kullanımı ihmal edilmemelidir. Meme ameliyatları sonrasında; enfeksiyon, kanama ya da his kaybı gibi durumların yaşanmaması için gerekli kontrollerin mutlaka yaptırılması gerekmektedir.

Ankara'da Meme Estetiği

Meme estetiği ameliayatları, iz kalma ihtimali yüksek olan hassas işlemlerle gerçekleştirilmektedir, dolayısıyla meme estetiğinde başvurulacak tedavi seçeneklerinin titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Anakara'da meme estetiği alanında, iletişim, soru ve başvurularınız için, müşteri ilişkilerimiz yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Göğüs Estetiği Ankara hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Meme Estetiği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İlgili Makaleler