Popo Dikleştirme

Popo Dikleştirme, Gluteal Augmentasyon

Popo Dikleştirme

Gluteal bölge yani popo bölgesi özellikle kadınlarda en fazla dikkat çeken bölgelerden birisidir. Bu bölge vücut bütünlüğü açısından estetik anlamda olmazsa olmaz düzeyinde bir önem arz etmektedir. Özellikle spor yapan kişilerde genetik altyapı da iyiyse genellikle ideal ölçülere sahip olabilirsiniz. Ancak genetik temel dışında dış faktörlere bağlı olarak bu bölge uygun bir tabirle sönmekte ve sarkmaktadır. Kilo almış ve şişmiş popo yapısı başka bir bölümde ele alınmıştır. Yaşlanma ve kilo alınması sonrası popo bölgesindeki yağ dokusu dağılımı bozulmakta ve poponun estetik kavisi kaybolmaktadır. Bu bölge deforme olmakta, aşağıya sarkmakta ve bir yağ dokusu yığını haline gelmektedir.

Bu bölgenin şekillendirilmesi amacıyla, liposuction, lipoenjeksiyon ve kesi yapılarak yukarıya kaldırılması işlemlerinden birisi veya birkaçı kombine edilerek yapılmaktadır. Silikon implantlar kullanılarakta bu bölgenin dikleştirilmesi mümkün olmaktadır. Sarkma olan durumlarda bel bölgesinde külot içinde kalacak şekilde yapılan kesilerle yukarıya doğru germe ve dikleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu bölgedeki atılması planlanan dokuların da kullanılmasıyla silikon protez kullanılmadan popo dolgunluğu sağlanmakta ve dikleştirme işlemi uygulanmaktadır.

Liposuction uygulanan bölgelerden alınan yağın enjeksiyon yöntemiyle popo bölgesine uygulanması da bu bölgenin dolgun ve dik bir hale gelmesini sağlamaktadır. Giysilerin üzerinize oturması tahmin edebileceğiniz üzere çok sevdiğiniz bir durum olacaktır.

Bu işlemler genel anestezi altında yapılmakta olup, hastanede 1 gün yatış gerektirmektedir. Genellikle ilk 2 günden sonra ağrı giderek azalmakta ve ağrı kesici ilaç alma gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Sadece yağ enjeksiyonu gereken olgularda aynı gün eve gitmek mümkün olmaktadır. Kesi yaparak dokuları kaldırmamız durumunda 1-2 gün yatış gerekmektedir. Silikon protez uyguladığımız olgularda da 1 gün hastane bakımı yapılıp hasta eve gönderilmektedir. Cerrahi olarak kesi gerektiren yöntemler uygulandığı zaman erken dönemde hareket izni vermemize rağmen ağır sporları 1-2 ay yasaklıyoruz.